Naše zjištění
5. 3. 2013

Václav Klaus 1.část

První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti v průběhu jeho dvacetiletého působení ve třech vrcholných státních funkcích.

INFORMACE STEM ZE DNE 5. 3. 2013

CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I.

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE – CELKOVÝ PŘEHLED

První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti v průběhu jeho dvacetiletého působení ve třech vrcholných státních funkcích. V kontextu proměn české politiky a ekonomiky můžeme pozorovat postupné oslabování důvěry v premiéra Klause jako nejviditelnějšího představitele reforem, výrazný odstup, který si veřejnost udržovala ke koncepci opoziční smlouvy, během níž byl Václav Klaus předsedou poslanecké sněmovny parlamentu, a konečně proměnu neoblíbeného stranického šéfa v obecně respektovaného prezidenta, jehož kredit oslabila až podpora nestabilní koaliční Nečasovy vlády a nakonec letošní amnestie.

 

Seriál rekapitulující působení Václava Klause na české politické scéně vychází z řady průzkumů Trendy, v níž se STEM ptá občanů na aktuální i postojové otázky již od května 1993. Průzkumy jsou realizovány metodou osobních rozhovorů na souborech většinou

1000-1600 osob reprezentujících dospělou populaci České republiky.

I. Václav Klaus premiérem

Václav Klaus byl premiérem české vlády dvakrát. Poprvé od voleb v roce 1992, tedy zčásti ještě v rámci česko-slovenské federace (1992 – 1996). Podruhé v letech 1996 – 1997.

„Máte důvěru v premiéra Václava Klause?“

Pramen: STEM, Trendy 1993-1997, vybraná data

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
česká politika, důvěryhodnost, Václav Klaus, vývoj