Naše zjištění
28. 12. 2001

V Boha věří okolo 40 % lidí

Podíl lidí, kteří osobně věří v Boha, se v dlouhodobém horizontu téměř nemění a ve všech průzkumech, které STEM od poloviny devadesátých let provedl, se pohybuje zhruba od 35 do 40 %. Podobně zcela stabilní (a nepatrně vyšší) je i podíl osob, které vyrůstaly v nábožensky založené rodině.

Informace z výzkumu Trendy 12/2001

V Boha věří okolo 40 % lidí

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. prosince 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1577 občanů.

Podíl lidí, kteří osobně věří v Boha, se v dlouhodobém horizontu téměř nemění a ve všech průzkumech, které STEM od poloviny devadesátých let provedl, se pohybuje zhruba od 35 do 40 %. Podobně zcela stabilní (a nepatrně vyšší) je i podíl osob, které vyrůstaly v nábožensky založené rodině (viz dva grafy na následující straně).

 

Nejvyšší podíl věřících je mezi lidmi ve věkové skupině nad 60 let, od 30 let výše však rozdíly nejsou velké. Z toho, že osob osobně věřících v Boha v průběhu (nejméně) posledních 6 let neubývá, můžeme soudit, že někteří lidé dospívají k víře teprve postupně, nikoli na základě rodinné výchovy a prostředí.

Rodinné prostředí má ovšem na náboženskou orientaci mladého člověka silný vliv, víra se předává z generace na generaci. Z lidí, kteří vyrůstají v nábožensky založených rodinách, skoro tři čtvrtiny věří v Boha, úbytek věřících je však z větší části kompenzován tím, že zhruba 13 % osob, které byly vychovávány v rodinách „nevěřících“, se k víře v Boha přiklonilo. 

Tradiční jsou také rozdíly regionální – největší zastoupení věřících je na Moravě, menší ve východních a jižních Čechách, nejméně jich žije na severu Čech.

Mezi stoupenci hlavních parlamentních stran mají věřící jednoznačně nejsilnější zastoupení u KDU-ČSL (v současnosti zhruba 90 %) a mezi lidmi, kteří v současnosti jmenují jako volenou stranu přímo čtyřkoalici (55 %, mezi těmito lidmi je ovšem již část bývalých voličů KDU-ČSL), nejméně věřících je v řadách stoupenců KSČM (asi pětina).

Lidé, kteří věří v Boha, mají pochopitelně mnohem příznivější názory na církev jako instituci. Užitečnost církví však uznávají i mnozí lidé nevěřící v Boha – tato skupina představuje pětinu populace.

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 12/2001

Pramen: STEM, Trendy 1995-2001

Pramen: STEM, Trendy 12/2001

Pramen:  STEM, Trendy 12/2001

Pramen:  STEM, Trendy 12/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
regionální rozdíly, religiozita