Naše zjištění
27. 12. 2011

Užitečnost církví

Podíl lidí považujících církve za užitečné instituce se v posledních letech nemění. Častěji vnímají jejich užitečnost zejména lidé, kteří věří v Boha, a občané, kteří se hlásí k nějaké církvi, především k římskokatolické. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011 VYDÁNO DNE 27. 12.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 27. 12. 2011

CÍRKVE POVAŽUJE ZA UŽITEČNÉ INSTITUCE 40 % OBČANŮ ČR

Podíl lidí považujících církve za užitečné instituce se v posledních letech nemění. Častěji vnímají jejich užitečnost zejména lidé, kteří věří v Boha, a občané, kteří se hlásí k nějaké církvi, především k římskokatolické.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.-9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Pravidelně v předvánočním čase se STEM ptá občanů na jejich názor na církve jako instituce. Z letošního výzkumu vyplývá, že za užitečné instituce považují církve (obecně, bez rozlišení) asi dvě pětiny Čechů.

Pramen: STEM, Trendy 12/2011, 1227 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
religiozita