Naše zjištění
12. 10. 2010

Úsporná opatření vlády

Téměř polovina (47 %) lidí si myslí, že realizovaná a připravovaná opatření vlády jsou správnou cestou k ozdravení státních financí. O něco méně (42 %) lidí je považuje za dobrý podnět k obnovení dynamiky našeho hospodářství. Veřejnost se dělí i v názoru na razanci těchto vládních opatření.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2010

VYDÁNO DNE 12.10.2010

VLÁDNÍ OPATŘENÍ VNÍMÁ NAŠE VEŘEJNOST ROZPORNĚ A S OBAVAMI.

Téměř polovina (47 %) lidí si myslí, že realizovaná a připravovaná opatření vlády jsou správnou cestou k ozdravení státních financí. O něco méně (42 %) lidí je považuje za dobrý podnět k obnovení dynamiky našeho hospodářství.

Veřejnost se dělí i v názoru na razanci těchto vládních opatření. Více než polovina občanů (55 %) je označuje za příliš drastická, podle 37 % lidí jsou přiměřená a zbylých 8 % je kritizuje jako nedostatečná a příliš mírná.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 3. – 13. 9. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1228 respondentů.

Nečasova vláda začala uskutečňovat po svém nástupu řadu úsporných opatření a další, podle vlády již skutečně reformní kroky, chystá na další měsíce. Skoro polovina Čechů si myslí, že vláda zvolila správnou cestu k ozdravení státních financí.

„Myslíte si, že prováděná a připravovaná úsporná opatření vlády jsou správnou cestou k ozdravení státních financí?"

Pramen: STEM, Trendy 9/2010, 1228 respondentů starších 18 let

Poněkud méně lidí se domnívá, že vládní opatření, dosud realizovaná hlavně formou škrtů a omezení, pozvednou dynamiku národního hospodářství. Jedním z možných vysvětlení je to, že dynamika vývoje hospodářství je mnohem více než vlastní finance závislá na vývoji v sousedních zemích a celkové ekonomické situaci v Evropské unii i ve světě.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ekonomická situace, vláda