Analytický tým

Martin Philipp

analytik

Martin ve STEM působí od zimy 2021. Vystudoval politologii a veřejnou politiku na Fakultě sociálních věd UK, dále studuje politologii tamtéž. Zajímá se o témata politických stran, systémů a aktérů, mimo to se věnuje klimatickým politikám a sociální dimenzi transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku.

 

Volný čas vyplňuje Skautem a organizací zážitkových akcí a larpů.