Vedení STEM

Martin Buchtík

ředitel

Martin je sociolog a od roku 2018 ředitel analytického ústavu STEM. Zabývá se tématy spojenými s dynamicky se proměňující společností v širším kontextu a dalšími otázkami, jako je formování veřejného mínění, kvalita života, soudržnost a nerovnosti. V minulosti mimo jiné řídil Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Doktorské studium absolvoval na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.

Ve volném čase čte, hraje deskové hry a larpy a přemýšlí, co by mohl uvařit, aby to všichni doma jedli

 

Telefon: +420 723 754 547