Naše zjištění
29. 10. 2003

Stranické prefrence STEM – říjen 2003

Žebříček preferencí zcela suverénně vede ODS. Již popáté letošního roku potvrdila stabilní preference okolo 32%. Na druhém a třetím místě však dochází k podstatné změně: Komunisté jsou druzí a sociální demokraté třetí. ČSSD ztrácela soustavně po celý poslední rok – poklesla z 29% v říjnu loňského roku až na nynějších necelých 17%.

Stranické preference STEM – říjen 2003

Ve dnech 1.-8. Října 2003 provedl STEM výzkum na velmi rozsáhlém souboru 1740 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Žebříček preferencí zcela suverénně vede ODS. Již popáté letošního roku potvrdila stabilní preference okolo 32%. Na druhém a třetím místě však dochází k podstatné změně: Komunisté jsou druzí a sociální demokraté třetí. ČSSD ztrácela soustavně po celý poslední rok – poklesla z 29% v říjnu loňského roku až na nynějších necelých 17%. Zdá se, že hlasy na levici se přelévaly ve prospěch KSČM, která nyní dosáhla 18,5% příznivců. Obdobnou situaci, kdy KSČM předstihla ČSSD, STEM zaznamenal naposled v březnu roku 2001.

Preference KDU-ČSL mírně poklesly na 7%. Dílčí úspěch zaznamenala US-DEU, nachází se však nadále pod hranicí nutnou pro vstup do parlamentu.

Preference jsou v říjnu 2003 o něco zřetelnější než v září – ubylo nerozhodnutých a váhavých. Úměrně tomu se oproti minulému měsíci zvýšila ochota účastnit se voleb na obvyklých 69% našich obyvatel (v září 2003 to bylo 65%).

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?" 

(otevřená otázka bez použití karet)

Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let, kvótní výběr,

dotázáno 1740 respondentů ve dnech 1. – 8. října 2003

Pozn.: Jsou uvedeny všechny strany, které získaly více než  0,5% hlasů

Kmenová základna ČSSD se v porovnání s předešlým výzkumem dále rozpadá. Skupina bývalých voličů ČSSD, která dnes preferuje KSČM, se dále rozšiřuje (září: 12%, říjen: 15%). KSČM se tedy stále více daří oslovovat zklamané voliče sociální demokracie (září: 19%, říjen: 23%).

Přesuny voličské přízně po volbách – hlavní směry odchodů

(Voliči z června 2002 by dnes volili …)

Voliči z roku 2002 … by dnes volili
ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL US-DEU Neví
ČSSD 55 % 12 % 15 %   2 %   2 % 11 %
ODS   1 % 94 %   0 %   0 %   1 %   3 %
KSČM   2 %   1 % 94 %   0 %   0 %   2 %
Koalice   1 % 12 %   1 % 56 % 15 %   7 %

Pramen: STEM, Trendy 2003/10

Přesuny voličské přízně po volbách – hlavní směry příchodů

(Současní stoupenci volili v červnu 2002 …)

Současní stoupenci … volili v roce 2002
ČSSD ODS KSČM Koalice
ČSSD 95 %   2 %   1 %   1 %
ODS 10 % 85 %   1 %   4 %
KSČM 23 %   0 % 75 %   0 %
KDU-ČSL   9 %   0 %   0 % 90 %
US-DEU 23 %   9 %   0 % 66 %

Pramen: STEM, Trendy 2003/10

Pramen: STEM, Trendy 2003/10

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
politické strany, volební preference