Naše zjištění
9. 3. 2012

Stranické preference – únor 2012

Na přelomu února a března 2012 preference ukazují, že do parlamentu by se dostaly jen čtyři politické strany. ČSSD získává, TOP 09 ztrácí. Ve volebním modelu by levice nyní získala 125 mandátů. Podíl nerozhodných je stále vysoký a zvýšil se i podíl těch, kteří nejsou ochotni jmenovat žádnou stranu. Tisková zpráva STEM 9. 3.

Tisková zpráva STEM 9. 3. 2012

STEM – PREFERENCE  POLITICKÝCH  STRAN
ÚNOR/BŘEZEN  2012

Na přelomu února a března 2012 preference ukazují, že do parlamentu by se dostaly jen čtyři politické strany. ČSSD získává, TOP 09 ztrácí.  Ve volebním  modelu by levice nyní získala 125 mandátů. Podíl nerozhodných je stále vysoký a zvýšil se i podíl těch, kteří nejsou ochotni jmenovat žádnou stranu.

Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 22. 2.- 2. 3. 2012 na souboru 1096 dotázaných reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem ± 1,5 procentního bodu u menších stran, u větších stran kolem ± 2,5 procentního bodu.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?"

(údaje za přelom února/března 2012; otevřená otázka – bez použití karet s názvy stran)

POZOR: STRANICKÉ PREFERENCE NEVYJADŘUJÍ VOLEBNÍ VÝSLEDEK !

MODEL VOLEBNÍCH ZISKŮ

Hypotetické počty mandátů v únoru 2012

Stranické preference zobrazují relativní sílu politických stran k danému okamžiku výzkumu. Přeložit tato čísla do modelového volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model zanedbává dnes nerozhodnuté občany a ty, kteří  nejsou ochotni uvést žádné preference. Opírá se o dosažené výsledky v posledních volbách a částečně si všímá pevnosti vazby k volené straně. V hrubých obrysech také odhaduje vlivy d’Hondtovy metodiky přepočítávání hlasů na mandáty, i když zcela přesně a spolehlivě nelze zachytit rozložení politických nálad v našich nejmenších krajích. Jde o odhad – odchylka zpravidla činí ± 2 mandáty.

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference