Naše zjištění
20. 3. 2001

Stranické preference STEM – březen 2001

Rozložení sil na domácí politické scéně se na počátku března velmi přiblížilo stavu před propuknutím krize v ČT. Rozložení sil na domácí politické scéně se na počátku března velmi přiblížilo stavu před propuknutím krize v ČT. Stranické  preference  STEM  –  březen  2001 Ve dnech 5.- 12. března 2001 provedl STEM výzkum na mimořádně rozsáhlém souboru 2075 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Stranické  preference  STEM  –  březen  2001

Ve dnech 5.- 12. března 2001 provedl STEM výzkum na mimořádně rozsáhlém souboru 2075 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Rozložení sil na domácí politické scéně se na počátku března velmi přiblížilo stavu před propuknutím krize v ČT.

Nejsilnějším seskupením nadále zůstává Čtyřkoalice. Růst její podpory se však zastavil a nepokročila ani její integrace měřená podílem odpovědí, v nichž se lidé sami spontánně hlásí ke Čtyřkoalici jako jednotné formaci.(ostatní se stále považují v první řadě za příznivce jednotlivých signatářských stran Svatováclavské smlouvy).

Postavení ODS se po přechodném odlivu stoupenců zlepšilo zhruba na úroveň konce minulého roku. Stabilní je situace na levé straně politického spektra – jsou na něm dvě přibližně stejně silné strany – ČSSD a KSČM. Pozice ČSSD je však vratší – podobně jako Čtyřkoalice i ČSSD má značnou část příznivců mezi lidmi, jejichž účast ve volbách je nejistá.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnily asi dvě třetiny lidí (29 % určitě a 37 % pravděpodobně). I to je stav, který byl obvyklý před krizí v ČT.

"Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny parlamentu konaly příští týden,

kterou stranu byste volil(a)?"  (odpovědi na otevřenou otázku v procentech)

Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let, kvótní výběr,

dotázáno 2075 respondentů ve dnech 5. – 12. března 2001

       Pramen: STEM, Trendy 2000-2001

  Pramen: STEM, Trendy 2000-2001

Pramen: STEM, Trendy 2000-2001

          Pramen: STEM, Trendy 3/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference