Naše zjištění
19. 12. 2013

Stranické preference prosinec 2013

V prosinci již můžeme usuzovat na to, kam se pohybují politické preference od říjnových voleb.

STEM – VOLEBNÍ PREFERENCE – PROSINEC 2013

V prosinci již můžeme usuzovat na to, kam se pohybují politické preference od říjnových voleb. Ukazuje se, že hnutí ANO je na první pozici před ČSSD. Posílily také KSČM a Úsvit, na svém se drží KDU-ČSL. Pokles zaznamenaly TOP 09 a ODS.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v pravidelné sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 2.-9. prosince 2013 na souboru 1078 dotázaných reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Na výzkumu pracovalo 305 školených tazatelů STEM. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem ± 2 procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentních bodů. Výzkumná série TRENDY je hrazena výhradně z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?"

(údaje za prosinec 2013; otevřená otázka – bez použití karet s názvy stran)

POZOR: STRANICKÉ PREFERENCE NEVYJADŘUJÍ VOLEBNÍ VÝSLEDEK !

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
politické strany, preference