Naše zjištění
14. 12. 2010

Stranické preference – Prosinec 2010

Obraz prosincových preferencí nepřináší žádné velké překvapení. Postavení ČSSD na čele žebříčku je relativně stabilní. ODS na druhém místě ztratila. TOP 09 na místě třetím vykazuje setrvalou podporu svých voličů. Komunisté na místě čtvrtém si oproti minulému měsíci polepšili a vracejí se ke svým obvyklým číslům. Věci veřejné pokračují v sestupné tendenci.

TISKOVÁ ZPRÁVA STEM 14. 12. 2010


STEM – PREFERENCE  POLITICKÝCH  STRAN – PROSINEC  2010

 


Obraz prosincových preferencí nepřináší žádné velké překvapení. Postavení ČSSD na čele žebříčku je relativně stabilní. ODS na druhém místě ztratila. TOP 09 na místě třetím vykazuje setrvalou podporu svých voličů. Komunisté na místě čtvrtém si oproti minulému měsíci polepšili a vracejí se ke svým obvyklým číslům. Věci veřejné pokračují v sestupné tendenci. Přepočteme-li preference na mandáty u pravděpodobných voličů, ukazuje se, že současná vládní koalice by dnes potřebnou většinu v parlamentu nezískala.

 


Citovaný výzkum STEM byl proveden metodou kvótního výběru ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2010 na rozsáhlém souboru 1223 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Statistická chyba u tohoto souboru se pohybuje kolem ± 1,5 procentního bodu u menších stran, u větších stran kolem ± 2,5 procentního bodu.

 


STRANICKÉ PREFERENCE

 

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Podíly preferencí pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

 


„Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?“

 

(údaje za prosinec 2010; otevřená otázka  – bez použití karet s názvy stran)

 

POZOR: STRANICKÉ PREFERENCE NEVYJADŘUJÍ VOLEBNÍ VÝSLEDEK !


MODEL VOLEBNÍCH ZISKŮ

 


Hypotetické počty mandátů v prosinci 2010

 

Stranické preference zobrazují relativní sílu politických stran k danému okamžiku výzkumu. Přeložit tato čísla do modelového volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model zanedbává dnes nerozhodnuté občany a ty, kteří  nejsou ochotni uvést žádné preference. Opírá se o dosažené výsledky v posledních volbách, částečně si všímá pevnosti rozhodnutí zúčastnit se voleb u stoupenců různých stran. V hrubých obrysech také odhaduje vlivy d’Hondtovy metodiky přepočítávání hlasů na mandáty, i když zcela přesně a spolehlivě nelze zachytit rozložení politických nálad v našich nejmenších krajích. Jde o odhad – odchylka zpravidla činí ± 2 mandáty.

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference