Naše zjištění
19. 11. 2014

Stranické preference listopad 2014

Listopadové volební preference ukazují posílení pozice ANO.

STEM – VOLEBNÍ PREFERENCE – LISTOPAD 2014

Listopadové volební preference ukazují posílení pozice ANO. Ve volebním modelu oslabují ČSSD a TOP 09, soustavný pokles přízně zažívá Úsvit přímé demokracie. V této situaci mírně narůstá podpora menších stran. Síla vládní koalice je nebývalá, dala by dnes dohromady 144 mandátů.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 31. 10. – 9. 11. 2014 na reprezentativním souboru ČR. Dotázáno bylo 1071 osob starších 18 let. Na výzkumu pracovalo 198 tazatelů STEM (PAPI) a 141 tazatelů STEM/MARK (CAPI). Statistická chyba se pohybuje kolem ± 2 procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentních bodů. Výzkumná série TRENDY je hrazena výhradně z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Preference pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?"

(údaje za listopad 2014; otevřená otázka – bez použití karet s názvy stran)

POZOR: STRANICKÉ PREFERENCE NEVYJADŘUJÍ VOLEBNÍ VÝSLEDEK !

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
Poslanecká sněmovna, stranické preference, volby, volební účast