Naše zjištění
19. 10. 2005

Stranické preference

Pohled na preference počátkem října 2005 nepřináší žádné velké překvapení. ODS stabilně stojí v čele žebříčku, následována ČSSD a komunisty. STRANICKÉ PREFERENCE STEM – ŘÍJEN 2005 Ve dnech 1. 10. – 7. 10. 2005 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1540 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Pohled na preference počátkem října 2005 nepřináší žádné velké překvapení.

STRANICKÉ PREFERENCE STEM – ŘÍJEN 2005

Ve dnech 1. 10. – 7. 10. 2005 provedl STEM výzkum na rozsáhlém souboru 1540 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let.

Pohled na preference počátkem října 2005 nepřináší žádné velké překvapení. ODS stabilně stojí v čele žebříčku, následována ČSSD a komunisty. Oproti minulému měsíci se pozice obou levicových stran, především ČSSD, posílily. Zlepšení zaznamenala i KDU-ČSL. Nárůst preferencí většiny velkých stran je do značné míry odrazem nižšího podílu nerozhodnutých a nevoličů, kteří v tomto výzkumu dohromady tvoří pouze 11% (minulý měsíc 16%, v červnu 18%). Máme tak příležitost nahlédnout do relativně úplného obrazu preferencí, v němž jsou obsaženy i jen latentní sympatie. Využíváme této příležitosti a publikujeme i podrobné výsledky malých stran, kde je situace pro mnoho našich občanů značně nepřehledná.

Úmysl zúčastnit se voleb je značně vyšší než minulý měsíc.Voleb se podle svého vyjádření chce určitě zúčastnit 29% lidí, dalších 43% vypovídá o pravděpodobné účasti. K volbám by „asi nešlo“ 20% lidí a 8% by „určitě nešlo“.

"Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?"

(otevřená otázka bez použití karet)

Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let, kvótní výběr,

dotázáno 1540 respondentů ve dnech 1. 10. –7. 10. 2005

Jak vypadají profily hlavních stran z hlediska intenzity podpory jejich stoupenců? To znázorňuje následující graf, v němž uvádíme výsledky jednoduché typologie, v níž spojujeme ochotu zúčastnit se voleb a intenzitu subjektivní vazby dotázaného k preferované straně. Čísla v grafu tak uvádějí, jak velký podíl mezi příznivci stran tvoří pravděpodobní voliči, kteří ke své straně pociťují poměrně silnou vazbu.

Podíl aktivní intenzivní podpory uvnitř elektorátů jednotlivých stran

Pramen: STEM, Trendy 10/05

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Stranické preference
hodnocení politiků, preference