Naše zjištění
21. 12. 2015

STEM – VOLEBNÍ PREFERENCE – PROSINEC 2015

Prosincový výzkum přináší jen dílčí posuny volebních preferencí. Nadále vede hnutí ANO, druhá ČSSD však stáhla svůj odstup na 3,5 procentního bodu. Za poslední rok ANO vykazuje klesající podporu, postavení ČSSD se oproti tomu mírně zlepšuje. U ostatních stran nevidíme výraznější pohyb.

Prosincový výzkum přináší jen dílčí posuny volebních preferencí. Nadále vede hnutí ANO, druhá ČSSD však stáhla svůj odstup na 3,5 procentního bodu. Za poslední rok ANO vykazuje klesající podporu, postavení ČSSD se oproti tomu mírně zlepšuje. U ostatních stran nevidíme výraznější pohyb. Hlubší analýza naznačuje, že volební výsledky budou záviset především na tom, jak se stranám podaří přetvořit vlažné sympatie v aktivní podporu a reálnou volební účast. Ve volebním modelu koalice ztratila, stále má ale silnou ústavní většinu 131 mandátů.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 3. – 11. prosince 2015 na reprezentativním souboru ČR. Dotázáno bylo 1014 osob starších 18 let. Na výzkumu pracovalo 173 tazatelů STEM (PAPI) a 122 tazatelů STEM/MARK (CAPI). Statistická chyba se pohybuje kolem ± 2 procentních bodů u menších stran, u větších stran kolem ± 3 procentních bodů. Výzkumná série TRENDY je hrazena výhradně z prostředků STEM a nezávisí na žádném zadavateli mimo STEM.

STRANICKÉ PREFERENCE

Stranické preference ukazují rozložení politických sympatií u celého souboru dotázaných, tj. včetně nerozhodnutých a lidí, kteří nejsou schopni či ochotni jmenovat preferenci žádné strany či otevřeně řeknou, že nebudou volit žádnou stranu. Preference pro jednotlivé strany jsou nižší, než by odpovídalo vlastnímu volebnímu výsledku, o němž rozhodují jen účastníci voleb.

„Pokud byste (přesto) šel(šla) volit, kterou stranu byste příští týden volil(a)

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?“

(údaje za prosinec 2015; otevřená otázka – bez použití karet s názvy stran)

pozor: stranické preference nevyjadřují volební výsledek!

VOLEBNÍ MODEL

Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní, zda se do volebního výsledku budou promítat emoce na poslední chvíli apod. Předkládaný volební model STEM vychází ze stranických preferencí, zanedbává občany, kteří nejsou schopni nebo ochotni uvést žádné preference. Opírá se o lidi, kteří neodmítají účast ve volbách, zohledňuje vazbu k volené straně
i zájem o politické dění. Prosincový model je postaven na předpokladu volební účasti okolo 54 %.

Volební model STEM – simulovaný výsledek voleb – prosinec 2015 (v %)

Volební model STEM (%) – vývoj podpory nejsilnějších stran

StranaVOLBY6/149/1410/1411/1412/141/153/155/156/159/1511/1512/15
ČSSD20,519,121,322,220,018,121,718,721,221,720,621,220,7
ANO18,727,130,331,032,032,830,730,327,126,728,126,724,2
KSČM14,913,413,513,413,814,013,314,614,914,713,612,814,1
TOP 0912,09,67,68,66,98,37,710,58,19,66,99,68,9
ODS7,76,66,36,47,17,05,66,36,47,86,28,68,6
KDU-ČSL6,86,35,46,36,05,77,07,76,96,46,46,36,6
Úsvit 6,94,83,92,42,43,24,42,81,72,82,31,32,1
SPD          3,72,62,8
SZ3,22,62,01,53,03,01,71,83,53,24,43,21,7
Piráti2,74,13,13,44,14,53,13,53,73,32,43,43,2

Hypotetické počty mandátů v prosinci 2015

Procentní zisky stran ve volebním modelu ještě nevyjadřují konečný výsledek voleb. Ten vznikne
až přepočítáním výsledků voleb v jednotlivých krajích na volební mandáty pomocí d’Hondtovy metodiky a celkovým součtem krajských mandátů za ČR. Jde o odhad, v němž například nelze zcela přesně
a spolehlivě zachytit rozložení politických nálad v našich nejmenších krajích. Odchylka orientačně činí
± 2 mandáty.

ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ

  1. Situace na počátku prosince ukazuje na další pokles u hnutí ANO a na stabilitu u ČSSD a na mírné posílení u KDU-ČSL. Celkově vládní koalice mírně oslabila, je však nadále velice silná – má ústavní většinu 131 mandátů.
  2. Komunisté si ve volebním modelu oproti posledním měsícům polepšili.
  3. Sledujeme-li trend za poslední rok, pozorujeme u volebních preferencí celkem systematický pokles u hnutí ANO a zlepšující se trend u ČSSD. Mírný pokles vidíme u komunistů, ale také u TOP 09, mírné zlepšení u ODS.
  4. Při pohledu dva roky nazpět zaujme výrazný nárůst a pokles u hnutí ANO, u zbývajících stran se projevuje spíše kolísání podpory.
  5. Současnou situaci charakterizuje váhání a nerozhodnost části voličů. Předpokládaná účast voličů by byla nižší, ve volebním modelu ji odhadujeme kolem 53 %. Při dotazu, zda se dotázaní chtějí voleb zúčastnit, odpovědělo kladně 54 %, záporně 24 % a rozhodnuto podle vlastního vyjádření není 22 % dotázaných.
  6. Na naší politické scéně na začátku prosince nevidíme žádný výrazný zvrat ani podstatné změny. Tendence poklesu u hnutí ANO i částečný vzestup u ČSSD jsou zřetelné, jejich vzájemné postavení se sbližuje. Klíč k budoucímu vývoji u těchto stran ale spočívá v intenzitě podpory jejich stoupenců. Mnoho lidí má vlažné sympatie k ČSSD, nestojí jim však často za to, donést své sympatie k volebním urnám. U příznivců ANO tomu donedávna bylo jinak, ANO se těšilo aktivní podpoře – ta však v poslední době ochabuje.
  7. Nepochybně se nacházíme ve složitém období nejistot nejen vnitropolitických, ale také evropských a mezinárodně bezpečnostních. Jsme v období mezi volbami, veřejnost si trochu tápavě klade otázky kudy a kam. Na jedné straně budoucí výzvy, na druhé straně váhání, rozpaky a bezradnost.

Vývoj stranických preferencí STEM – listopad 2013 – prosinec 2015 (%)

Sdílet

Stranické preference
preference, stranické preference, volební preference