Naše zjištění
17. 10. 2013

Starobní důchody

Výrazná většina občanů ČR nepovažuje aktuální starobní důchody za přiměřené (80 %) a dostatečné na pokrytí základních potřeb důchodců (72 %). Většina veřejnosti se dále nedomnívá, že současný systém důchodového zabezpečení umožňuje strávit lidem důstojné stáří (80 %). Převažující negativní hodnocení výše důchodového zabezpečení je charakteristické pro všechny sociální skupiny, i když podle očekávání jsou nejkritičtější samotní důchodci a nejméně kritičtí studenti.

Informace z výzkumu STEM Trendy 9/2013

vydáno dne 17. 10. 2013

VEŘEJNOST JE K VÝŠI STAROBNÍCH DŮCHODŮ STÁLE KRITIČTĚJŠÍ

Výrazná většina občanů ČR nepovažuje aktuální starobní důchody za přiměřené (80 %) a dostatečné na pokrytí základních potřeb důchodců (72 %). Většina veřejnosti se dále nedomnívá, že současný systém důchodového zabezpečení umožňuje strávit lidem důstojné stáří (80 %). Převažující negativní hodnocení výše důchodového zabezpečení je charakteristické pro všechny sociální skupiny, i když podle očekávání jsou nejkritičtější samotní důchodci a nejméně kritičtí studenti.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. srpna až 8. září 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1093 respondentů.

V českém veřejném mínění jasně převažují kritické postoje k současnému důchodovému zabezpečení. Podle čtyřpětinové většiny občanů (80 %) nejsou současné důchody vyplácené starým lidem přiměřené a systém důchodového zabezpečení neumožňuje lidem prožít důstojné stáří. Mírně nižší podíl lidí (72 %) je dokonce přesvědčen, že průměrný starobní důchod nestačí pokrýt základní potřeby důchodců.

Názory na starobní důchody a důchodový systém (údaje v %)

Pramen: STEM, Trendy 9/2013, 1093 respondentů

 

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchody, názor veřejnosti