Naše zjištění
9. 2. 2007

Srovnání režimů

STEM pravidelně oslovuje občany, aby celkově porovnali současný a předlistopadový režim. Naposledy, v listopadu 2006, označilo současný režim za lepší 63 % lidí, podle 18 % jsou oba stejné a 19 % lidí si myslí, že lepší byl režim před rokem 1989. Toto celkové porovnání ovšem neprozrazuje, jak lidé hodnotí současný a minulý režim v různých oblastech života.

Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2007

Srovnání režimů:

svoboda a příležitosti versus jistoty a pořádek

 
Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

STEM pravidelně oslovuje občany, aby celkově porovnali současný a předlistopadový režim. Naposledy, v listopadu 2006, označilo současný režim za lepší 63 % lidí, podle 18 % jsou oba stejné a 19 % lidí si myslí, že lepší byl režim před rokem 1989. Toto celkové porovnání ovšem neprozrazuje, jak lidé hodnotí současný a minulý režim v různých oblastech života.

Prohlédneme-li si graf na následující straně, je zřejmé, že naprostá většina občanů uznává, že současný režim je lepší než předlistopadový v nabídce a kvalitě služeb a zboží, v tom, že poskytuje obecně více svobody a dává lepší životní perspektivy. Příznivě pro současný režim vyznívá i srovnání možností vlivu na veřejné dění, kvality a dostupnosti vzdělání, trávení volného času, životní úrovně, ocenění schopností a možnosti uplatnit se v profesi.

Vcelku vyrovnanou bilanci u obou režimů, jen s mírným příklonem k současnému, mají oblasti vymahatelnosti práva, rovnosti příležitostí a lékařské péče.

V případě možnosti věnovat se rodině a také v případě poctivosti a neúplatnosti si nejvíce lidí myslí, že situace v obou režimech je stejná, nicméně kyvadlo veřejného mínění se přiklání spíše k minulému režimu.

Slabší, než byly před rokem 1989, jsou podle značné části občanů nyní sociální jistoty, pořádek ve společnosti a úroveň morálky.

Jak ukazuje tabulka na straně 3, hodnocení většiny oblastí se od roku 2000 výrazně nemění.
U některých položek lze nicméně vysledovat posun k lepšímu hodnocení současného režimu. Týká se to zejména životní úrovně a kvality a dostupnosti vzdělání, dále sociálních jistot, životních perspektiv pro děti a možnosti dovolat se práva u soudu. Z časového srovnání rovněž vyplývá, že u žádné ze sledovaných oblastí nedochází k nárůstu názorů, že minulý režim byl lepší.

Pramen: STEM, Trendy 1/2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
režim, svoboda