Naše zjištění
5. 4. 2024

Speciál analytického ústavu STEM ve Zprávě o stavu české demokracie 2023

Česká společnost vykazuje vysokou nespokojenost se směřováním věcí veřejných, ale není radikalizovaná, skládá se převážně ze spokojených domácností a z ekonomického hlediska hledí do budoucna spíše s opatrným optimismem. Je málo pravděpodobné, že by se nálady veřejnosti v této situaci mohly stát bezprostředním ohrožením demokracie u nás, nicméně tyto nálady mohou vést ke ztrátě zájmu o věci veřejné a k apatii.

V letošní zprávě jsme připravili odpovědi na otázky, kam se podle české veřejnosti celkově vyvíjí situace u nás, jak si stojí spokojenost se životem lidí po sérii krizí, v jakém stavu se nachází subjektivně vnímané finanční zdraví českých domácností, jak vypadá podpora Ukrajině ve válce a jak je na tom podpora ukrajinským uprchlíkům u nás. „Jakkoliv se ve druhé polovině roku uklidnily obavy lidí z růstu cen a ekonomický výhled domácností začal být výrazně optimističtější než v roce předchozím, nadále trvá hluboká skepse ohledně celkového směřování naší republiky. Často opakovaná věta o chybějící vizi má svůj pevný základ ve veřejném mínění,“ shrnuje analýzu ředitel výzkumu STEM Jaromír Mazák.

Celá zpráva je dostupná na webu ochranademokracie.cz zde.
Kapitola STEM začíná na straně 25.

Sdílet

Ekonomika / Domácí politika / Instituce
demokracie, finanční situace, spokojenost, Ukrajina, uprchlíci