Naše zjištění
14. 12. 2012

Směr vývoje v ČR

Spokojenost s politickou situací se v posledním roce pohybuje kolem hranice 10 %. To jsou hodnoty velmi nízké, nicméně již v minulosti zaznamenané. Zcela nevídané je však krajně negativní hodnocení celkového směřování situace v ČR: celkem 57 % lidí uvádí „nesprávným směrem“, pouhých 6 % „správným směrem“ a ostatní volí vyhýbavé, avšak sotva pozitivní „nesměřuje nikam“.

Informace z výzkumu STEM Trendy 11/2012

Vydáno dne 14. 12. 2012

 

TREND K NEGATIVNÍMU HODNOCENÍ VÝVOJE V NAŠÍ ZEMI NEMÁ OD LISTOPADU 1989 HISTORICKÉ OBDOBY

Spokojenost s politickou situací se v posledním roce pohybuje kolem hranice 10 %. To jsou hodnoty velmi nízké, nicméně již v minulosti zaznamenané. Zcela nevídané je však krajně negativní hodnocení celkového směřování situace v ČR: celkem 57 % lidí uvádí „nesprávným směrem“, pouhých 6 % „správným směrem“ a ostatní volí vyhýbavé, avšak sotva pozitivní „nesměřuje nikam“.

Zveřejněná data jsou získána z průzkumů STEM v dlouhodobé řadě Trendy, v níž pravidelně již od roku 1993 jsou zpravidla v první dekádě měsíce obyvatelé České republiky starší 18 let dotazováni na různé otázky politického, sociálního či ekonomického vývoje u nás. Zatím poslední zpracovaný výzkum se uskutečnil ve dnech 27. října – 5. listopadu 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky v uvedeném výzkumu odpovídal soubor 1062 respondentů.

Zatímco otázka „Jste Vy osobně spokojen(a) s naší současnou politickou situací?“ je citlivým a okamžitým ukazatelem nálad ve společnosti a bezprostředně se do ní promítají vládní krize, skandály, ale i očekávání provázená například sestavením nové vládní koalice, otázka „Myslíte si, že se situace v České republice vyvíjí všeobecně správným nebo nesprávným směrem?“ zachycuje širší okruh hodnocení a hlubší zkušenost. Zvraty v tomto hodnocení nejsou tak ostré a bezprostřední a trendy vývoje je obracejí pomaleji. Základní body zlomu, poklesy a vzestupy jsou však v obou hodnoceních podobné – liší se jen mírou a rozsahem.

Podívejme se na některé z nich, tak, jak se odehrály v uplynulých patnácti letech.

Prvním vážným zakolísáním vcelku pozitivního pohledu české veřejnosti na naši politickou scénu i celkovou situaci byla vládní krize v roce 1997, po níž následoval rozkol v ODS, předčasné volby a ustavení Tošovského vlády. Podíl lidí kladně hodnotících politickou situaci se tehdy poprvé propadl až na 10 % a také poprvé převážily hlasy „nesprávným směrem“ nad „správným směrem“, i když relativně mírně (38 % : 25 %).

Druhý, již hlubší propad následoval po vytvoření opoziční smlouvy a kulminoval v době zformování hnutí Děkujeme, odejděte (konec roku 1999). Tehdy se poměr „nesprávným směrem“ versus „správným směrem“ v celkovém hodnocení vývoje situace u nás zhoršil na 39 % : 17 %.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
Česká republika, politická situace, vývoj po roce 1989