Naše zjištění
7. 12. 2012

Rozvoj jaderné energetiky

Podíl lidí, kteří jsou pro další rozvoj jaderné energetiky u nás, vzrostl na 67 % a současně klesá podíl těch, podle nichž je produkce jaderných elektráren nahraditelná jinými zdroji energie (na 44 %). Tři čtvrtiny lidí (78 %) považují jadernou energetiku za perspektivní zdroj pro zajištění energetické soběstačnosti. Tomu odpovídá i rostoucí podpora dostavby Temelína i záměru zahájit přípravy nové kapacity u Dukovan.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2012

VYDÁNO DNE 6.12. 2012

DVĚ TŘETINY ČECHŮ JSOU PRO ROZVOJ JADERNÉ ENERGETIKY

Podíl lidí, kteří jsou pro další rozvoj jaderné energetiky u nás, vzrostl na 67 % a současně klesá podíl těch, podle nichž je produkce jaderných elektráren nahraditelná jinými zdroji energie (na 44 %). Tři čtvrtiny lidí (78 %) považují jadernou energetiku za perspektivní zdroj pro zajištění energetické soběstačnosti. Tomu odpovídá i rostoucí podpora dostavby Temelína i záměru zahájit přípravy nové kapacity u Dukovan.

Citované výsledky pocházejí z  reprezentativního výzkumu STEM provedeného pro společnost ČEZ. STEM provedl výzkum metodou kvótního výběru ve dnech 27. října – 5. listopadu 2012 na souboru 1062 respondentů reprezentujících obyvatelstvo České republiky starší 18 let.

Názory české veřejnosti na jadernou energetiku a české jaderné elektrárny sleduje STEM již od roku 1994. Data dokládají, jak negativně poznamenaly podporu jaderné energetiky pochybnosti o dostavbě Temelína (konec tisíciletí) a o několik let později protesty českých a rakouských aktivistů poukazujících na údajnou nespolehlivost a rizika provozu Temelína a jaderných elektráren obecně. Zároveň v Evropě sílila a byla dotacemi silně podporována produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů.

V  letech 2007-2009 vlna zájmu o obnovitelné zdroje mírně opadla tak, jak se v praxi ukazovaly jejich slabiny. Podpora rozvoje jaderné energetiky u nás stoupla v roce 2009 až na hranici 70 %.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2012

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
jaderná energetika, rozvoj