Naše zjištění
9. 1. 2009

Rozdíly v příjmech

Více než 60 % dospělých Čechů souhlasí s tím, že kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy, lidem by to pomohlo a ekonomice by to neublížilo. Tento názor v čase sílí a zastávají ho nejčastěji lidé s nižším stupněm vzdělání, hůře majetkově zajištění a stoupenci levice. Existence rozdílů v příjmech mnoha lidem vadí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2008

ČESKÁ VEŘEJNOST VOLÁ PO ZMENŠENÍ ROZDÍLŮ V PŘÍJMECH A POSTUPNĚ V NÍ SÍLÍ NÁZORY, ŽE PLOŠNÉ ZVÝŠENÍ MEZD BY NEUBLÍŽILO EKONOMICE.

Více než 60 % dospělých Čechů souhlasí s tím, že kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy, lidem by to pomohlo a ekonomice by to neublížilo. Tento názor v čase sílí a zastávají ho nejčastěji lidé s nižším stupněm vzdělání, hůře majetkově zajištění a stoupenci levice. Existence rozdílů v příjmech mnoha lidem vadí. Téměř tři čtvrtiny lidí stabilně v posledních letech přiznávají, že myšlenka nivelizace příjmů jim není cizí. Rovnostářská stanoviska jsou nejbližší lidem vyučeným, starším 45 let, špatně zajištěným či chudým a stoupencům levicových politických stran. Se zmenšením rozdílů v příjmech však souhlasí i polovina lidí s vysokoškolským vzděláním a každý druhý příznivec pravicové ODS.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 1. 12.  – 8. 12. 2008 na souboru 1282 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Více než tři pětiny lidí (61 %) souhlasí s tím, že kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy, lidem by to pomohlo a ekonomice by to neublížilo. Naprostý souhlas s tímto výrokem vyjádřila téměř čtvrtina (23 %) oslovených dospělých občanů ČR, nejčastěji lidé se základním vzděláním, příznivci levice (konkrétně KSČM) a špatně materiálně zajištění lidé.

Pramen: STEM, Trendy 2008/12, 1282 respondentů

Podpora myšlenky, že plošné navýšení mezd by nemělo negativní zásah do ekonomiky, v čase sílí. V druhé polovině 90. let minulého století bylo tomuto tvrzení nakloněna téměř polovina občanů, v roce 2004 se podíl lidí souhlasících s tímto výrokem přehoupl přes polovinu a dnes tvoří tři pětiny. Podíl lidí, kteří naprosto souhlasí s tím, že by lidem pomohlo, kdyby se všem výrazně zvýšily mzdy a zároveň by to ekonomice neuškodilo, také postupně v čase stoupá. Letos se ve srovnání s rokem 2004 zvýšil o 6 a s rokem 1999 o 10 procentních bodů.

Pramen: STEM, Trendy 1994 – 2008

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace