Naše zjištění
24. 1. 2007

Rok 2006

I letos jsme vyzvali obyvatele ČR, aby zhodnotili svoje převládající pocity z minulého roku. Vybírali mezi deseti různými skupinami pocitů, od pocitů vyjadřujících nespokojenost (bezmocnost, nejistotu, vztek, únavu a neklid) až k pozitivním pocitům vyrovnanosti, úspěchu a štěstí. Uplynulý rok 2006 byl pro život dvou pětin obyvatel příjemný, spojují jej s pocity spokojenosti. „Unavených“ je jedna třetina.

Informace z výzkumu STEM Trendy 01/2007

Rok 2006: pro mě úspěšný, pro společnost rozporuplný

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

I letos jsme vyzvali obyvatele ČR, aby zhodnotili svoje převládající pocity z minulého roku. Vybírali mezi deseti různými skupinami pocitů, od pocitů vyjadřujících nespokojenost (bezmocnost, nejistotu, vztek, únavu a neklid) až k pozitivním pocitům vyrovnanosti, úspěchu a štěstí. Uplynulý rok 2006 byl pro život dvou pětin obyvatel příjemný, spojují jej s pocity spokojenosti. „Unavených“ je jedna třetina. Zhruba čtvrtina lidí v ČR je z loňského roku „zklamána“.

Pramen: STEM, Trendy 1/2007, 1272 respondentů

Po zklamání, které převažovalo v letech 1997–2000, jsou v posledních pěti letech pocity občanů nejčastěji spojovány se spokojeností. V posledních dvou letech však přibylo lidí, kteří jsou spíše unavení. Blíže viz graf na následující straně.

„Spokojení“ jsou častěji lidé do 44 let, lidé s lepším finančním a majetkovým zajištěním, vyšším ukončeným vzděláním a sympatizanti ODS. „Zklamaní“ jsou častěji lidé s nižším socioekonomickým statusem. Jsou to především lidé se základním vzděláním, lidé starší 45 let, častěji ženy a příznivci KSČM. Vyšší podíl „zklamaných“ je také mezi lidmi, kteří by nevolili žádnou politickou stranu.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
pocity, vývoj společnosti