Naše zjištění
29. 1. 2008

Reforma zdravotnictví

Výrazná většina lidí je přesvědčena, že reformu zdravotnictví potřebujeme (77 %) a že je v resortu zdravotnictví nezbytné provést výrazná úsporná opatření (66 % lidí). Na to, jaký bude mít reforma efekt, se však veřejnost dívá s rozpaky.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2008

REFORMU ZDRAVOTNICTVÍ I ÚSPORY V RESORTU POTŘEBUJEME. REFORMA JE VŠAK SLEDOVÁNA S ROZPAKY.

 

Výrazná většina lidí je přesvědčena, že reformu zdravotnictví potřebujeme (77 %) a že je v resortu zdravotnictví nezbytné provést výrazná úsporná opatření (66 % lidí). Na to, jaký bude mít reforma efekt, se však veřejnost dívá s rozpaky. Čtvrtina lidí (23 %) věří, že reforma úroveň a kvalitu zdravotní péče během několika let pozvedne, 37 % je přesvědčeno o opaku a dvě pětiny lidí si myslí, že se reforma na stavu a úrovni zdravotní péče neprojeví.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 8. ledna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1362 respondentů.

Na startu každé reformy by měly padnout dvě zásadní otázky. Zda takovou reformu vůbec potřebujeme a zda je opravdu nutné v resortu šetřit. Na obě odpovídá v případě reformy zdravotnictví česká veřejnost kladně. Reformu zdravotnictví potřebujeme podle tří čtvrtin lidí, dvě třetiny občanů akceptují i to, že se v resortu nevyhneme razantním škrtům.

V názorech na obě otázky se neliší podstatně lidé podle věku, vzdělání, ani rozdíly podle stranických sympatií nejsou příliš výrazné. Jistou zdrženlivost vůči úsporným opatřením projevují jen ti, jichž se to nejvíce může dotknout – staří lidé a osoby se zhoršeným zdravotním stavem, v politické rovině pak stoupenci KSČM.

„Myslíte si, že Česká republika potřebuje reformu zdravotnictví?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů starších 18 let

„Souhlasíte s názorem, že v resortu zdravotnictví je třeba zavést výrazná úsporná opatření?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů starších 18 let

Názory na potřebnost reformy a úspor ve zdravotnictví

(podle stranických preferencí, v %)

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 1362 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
reforma zdravotnictví, zdravotnictví