Naše zjištění
6. 6. 2002

Programy, osobnosti, zkušenosti

Největší význam mají pro rozhodování voličů volební programy a politické zaměření strany, tedy stanoviska a principy, které strana hájí (obě tyto možnosti uvedlo jako „rozhodující“ a „značnou“ zhruba 80 % dotázaných). S nevelkým odstupem následují zkušenosti s předchozím působením strany a osobnosti, které stranu reprezentují (v obou případech cca 70 % hodnocení „rozhodující nebo značný význam“).

Informace z výzkumu Trendy 4/2002

Programy, osobnosti, zkušenosti

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2.-8. dubna 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 2103 občanů.

Podle čeho se rozhodují voliči? Jsou pro ně rozhodujícím kritériem volební programy, ideje, které strana hájí a zkušenosti s jejím působením v uplynulých letech, anebo se rozhodují spíše po poradě se známými, přáteli, či je pro ně hlavním ukazatelem volební kampaň? STEM předložil – stejně jako před volbami v letech 1996 a 1998 lidem celkem 8 možností a každou mohli zhodnotit na čtyřstupňové škále, jakou jí přikládají v rozhodování váhu (rozhodující, značnou, malou, žádnou).

Největší význam mají pro rozhodování voličů volební programy a politické zaměření strany, tedy stanoviska a principy, které strana hájí (obě tyto možnosti uvedlo jako „rozhodující“ a „značnou“ zhruba 80 % dotázaných). S nevelkým odstupem následují zkušenosti s předchozím působením strany a osobnosti, které stranu reprezentují (v obou případech cca 70 % hodnocení „rozhodující nebo značný význam“). Mnohem méně se dají lidé ovlivnit volební kampaní a většinou jen podružnou roli hrají rady přátel, partnera apod. (jen pro 3 resp. 4 % voličů jsou tyto věci při volbě rozhodující).

Porovnáme-li současný průzkum s lety 1996 a 1998, vidíme pouze nepodstatné změny. Poměrně málo se liší i stoupenci hlavních politických stran. Strany, které kladou větší důraz na ideové principy (ODS, KSČM), staví více na programu a ideových zásadách, váhající a nerozhodnutí občané se dají trochu více ovlivnit aférami a skandály. Rozdíly však nejsou zásadní. Poněkud paradoxní je, že i lidé, kteří v jednoduché otázce odpověděli, že se řídí spíše rozhovory s přáteli a známými než na základě vyjádření politiků a četby programů, dali při hodnocení více možností rozhodující důraz na programy, ideové zaměření stran a hlavní osobnosti, které je reprezentují.

      Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen: STEM, Trendy 4/1996, 4/1998, 4/2002

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

    Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Pramen: STEM, Trendy 4/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
osobnosti, rozhodování voličů, volby