Naše zjištění
19. 4. 2013

Proč lidé nevědí koho volit

Oprávnění voliči, kteří nevědí, kterou stranu by volili, nebo by nevolili žádnou, jsou znechuceni politikou a chováním politiků a myslí si, že politici dbají jen na svůj osobní prospěch. Naprostá většina také uvádí, že politika u nás stále méně dbá na zájmy obyčejných lidí a že v politice mají hlavní slovo nikoli strany, ale velký byznys.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2013

VYDÁNO DNE 19. 4. 2013

PROČ LIDÉ NEVĚDÍ, KOHO VOLIT, NEBO BY DNES NEŠLI K VOLBÁM? JSOU ZNECHUCENI POLITIKOU

A CHOVÁNÍM POLITIKŮ.

Oprávnění voliči, kteří nevědí, kterou stranu by volili, nebo by nevolili žádnou, jsou znechuceni politikou a chováním politiků a myslí si, že politici dbají jen na svůj osobní prospěch. Naprostá většina také uvádí, že politika u nás stále méně dbá na zájmy obyčejných lidí a že v politice mají hlavní slovo nikoli strany, ale velký byznys. Rovněž pocit, že svým hlasem ve volbách člověk těžko něco změní, je v této skupině většinově rozšířen. Naprostou lhostejnost k politice nicméně přiznává jen něco přes polovinu a volební neúčast ze zásady dvě pětiny z této skupiny.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. 4. 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

Výsledky tak ukazují, že lidé, kteří se nedokáží rozhodnout pro volbu některé ze stran nebo by žádnou nevolili, v naprosté většině hledají a nacházejí důvody na straně politické scény a jejích aktérů.

„Pokud nevíte, koho volit, nebo byste k volbám nešel/nešla, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?“

(odpovídali jen lidé, kteří ve volbě uvedli nějakou stranu, n=271 respondentů)

PRAMEN: STEM, TRENDY 4/2013, 1009 RESPONDENTŮ STARŠÍCH 18 LET

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
chování politiků, důvody volby