Naše zjištění
7. 1. 2013

Problém korupce

Za jeden z největších problémů naší země stále považuje téměř 90 % lidí korupci. Většina veřejnosti (76 %) si myslí, že vláda Petra Nečase se nesnaží vyřešit velké případy tunelování, rozkrádání a korupce. Naprostá většina občanů (84 %) ani nevěří, že by se Nečasově vládě podařilo míru korupce výrazněji snížit.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2012

VYDÁNO DNE 7. 1. 2012

KORUPCE ZŮSTÁVÁ PALČIVÝM PROBLÉMEM – V PRONÁSLEDOVÁNÍ A TRESTÁNÍ KORUPCE JE VŠAK PATRNÝ POKROK

Za jeden z největších problémů naší země stále považuje téměř 90 % lidí korupci. Většina veřejnosti (76 %) si myslí, že vláda Petra Nečase se nesnaží vyřešit velké případy tunelování, rozkrádání a korupce. Naprostá většina občanů (84 %) ani nevěří, že by se Nečasově vládě podařilo míru korupce výrazněji snížit. Přes skepsi ke snahám vlády však v posledním roce výrazně vzrostl podíl občanů, kteří registrují pokrok při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce – z 27 % na 43 %.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.– 7. 12. 2012 Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1074 respondentů.

Korupci považuje za jeden z největších problémů naší země celkem 90 % občanů, určitě jsou o tom přesvědčeny téměř dvě třetiny dotázaných (63 %), což je o něco méně než před rokem.

„Považujete Vy osobně za jeden z největších problémů naší země korupci?" (%)

Pramen: STEM, Trendy 12/2010, 12/2011, 12/2012

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, problém