Naše zjištění
27. 2. 2013

Přímá volba prezidenta

Více než 80 % Čechů považuje zavedení přímé volby hlavy státu za správné rozhodnutí. Podle dvou třetin občanů měly historicky první přímé volby prezidenta důstojný průběh, stejný podíl se domnívá, že většina se snažila volit odpovědně a bez předsudků. Poněkud kritičtější jsou k zavedení přímé volby i k odpovědné volbě občanů stoupenci ODS. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2013 VYDÁNO DNE 27. 2.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2013

VYDÁNO DNE 27. 2. 2013

PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA BYLY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ.

MĚLY DŮSTOJNÝ PRŮBĚH A VOLILI JSME ODPOVĚDNĚ, ŘÍKAJÍ LIDÉ.

Více než 80 % Čechů považuje zavedení přímé volby hlavy státu za správné rozhodnutí. Podle dvou třetin občanů měly historicky první přímé volby prezidenta důstojný průběh, stejný podíl se domnívá, že většina se snažila volit odpovědně a bez předsudků. Poněkud kritičtější jsou k zavedení přímé volby i k odpovědné volbě občanů stoupenci ODS.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4. až 11. února 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1090  respondentů.

V lednu 2013 proběhly historicky první přímé volby prezidenta republiky. Obou kol se zúčastnilo kolem 60 % občanů, což je podíl srovnatelný s volbami do poslanecké sněmovny. Jak hodnotí veřejnost zavedení přímé volby prezidenta a průběh voleb?

Výrazná většina lidí (83 %) se shoduje v tom, že zavedení přímé volby hlavy státu bylo správné rozhodnutí. To odpovídá dlouhodobému přání většiny lidí přímou volbu zavést, jak dokládají průzkumy z předchozích let (od konce 90. let se podíl lidí, kteří přímou volbu požadovali, pohyboval kolem 80 %).

„V lednu se konaly první přímé volby prezidenta ČR. Považujete zavedení přímé volby prezidenta republiky za správné rozhodnutí?“

Pramen: STEM, Trendy 2/2013, 1090 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
prezident, přímá, volba, volba prezidenta