Naše zjištění
22. 3. 2012

Přímá volba prezidenta

Rozhodnutí o zavedení přímé volby prezidenta schvalují tři čtvrtiny lidí. Jen polovina občanů však věří, že voliči budou skutečně odpovědně posuzovat kandidáty, ostatní se přiklánějí spíše k tomu, že lidé podlehnou populistickým slibům. Přímá volba posílila stoupence názoru, že bychom měli mít v čele země silného prezidenta s rozsáhlými výkonnými pravomocemi. Tento názor nyní hájí 70 % lidí.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2012

VYDÁNO DNE  22. 3. 2012

TŘI ČTVRTINY LIDÍ SOUHLASÍ S PŘÍMOU VOLBOU PREZIDENTA, VEŘEJNOST VŠAK VNÍMÁ HROZBU POPULISTICKÝCH SLIBŮ.

Rozhodnutí o zavedení přímé volby prezidenta schvalují tři čtvrtiny lidí. Jen polovina občanů však věří, že voliči budou skutečně odpovědně posuzovat kandidáty, ostatní se přiklánějí spíše k tomu, že lidé podlehnou populistickým slibům. Přímá volba posílila stoupence názoru, že bychom měli mít v čele země silného prezidenta s rozsáhlými výkonnými pravomocemi. Tento názor nyní hájí 70 % lidí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 22. února – 3. března 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1096 respondentů.

S rozhodnutím uspořádat poprvé v dějinách českého státu přímou volbu prezidenta republiky souhlasily koncem února tři čtvrtiny občanů. Porovnáme-li tento podíl s nedávnou více než 80procentní podporou názoru, zda „by prezident měl být volen přímo, hlasováním všech občanů“ (83 %, STEM, září 2011), je vidět, že část občanů v konfrontaci s reálnou situací znejistěla, nicméně výrazná většina lidí nadále přímou volbu prezidenta podporuje.

„Příští rok se budou konat první přímé volby prezidenta republiky. Považujete rozhodnutí

o zavedení přímé volby prezidenta v ČR za správné?"

Pramen: STEM, Trendy 2/2012, 1096 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
veřejné mínění, volba prezidenta