Naše zjištění
2. 4. 2007

Příjmy domácností

Výpovědi o tom, jak domácnosti vycházejí se svými příjmy, se příliš nemění. V současné době 61 % lidí uvádí, že jejich domácnost vychází s příjmy obtížně, něco uspořit se daří necelé polovině obyvatel (46 %). Snadněji vycházejí s rodinným rozpočtem lidé s maturitou a především vysokoškoláci nebo podnikatelé. O problematickém hospodaření s rodinnými příjmy hovoří nejčastěji lidé se základním vzděláním a nezaměstnaní.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007

TŘI PĚTINY OBYVATEL MAJÍ PROBLÉM VYJÍT S RODINNÝM PŘÍJMEM, ROSTE ALE PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ SPOŘÍ

Výpovědi o tom, jak domácnosti vycházejí se svými příjmy, se příliš nemění. V současné době 61 % lidí uvádí, že jejich domácnost vychází s příjmy obtížně, něco uspořit se daří necelé polovině obyvatel (46 %). Snadněji vycházejí s rodinným rozpočtem lidé s maturitou a především vysokoškoláci nebo podnikatelé. O problematickém hospodaření s rodinnými příjmy hovoří nejčastěji lidé se základním vzděláním a nezaměstnaní.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 6. března 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Potíže, které při využívání rodinných příjmů pociťují tři pětiny obyvatel, nejsou většinou zásadní, o problémech většího rázu vypovídá pětina lidí (s příjmy domácnosti vycházejí „obtížně“ nebo dokonce „velmi obtížně“). Stejně umírněné jsou ovšem také názory těch, kteří hovoří o bezproblémovém hospodaření, i u nich jednoznačně převládají odpovědi „s příjmy vycházíme spíše snadno“ (31 % oproti 8 % odpovědí „snadno“ nebo „velmi snadno“).  

"Jak vycházíte se současným příjmem, který máte v domácnosti?"

Pramen: STEM, Trendy 3/2007, 1272 respondentů starších 18 let

Názory na to, jak rodiny vycházejí se svými příjmy, se přes drobné výkyvy v průběhu posledních pěti let nijak zásadně nezměnily. O výraznějších změnách lze hovořit pouze v dlouhodobém časovém horizontu, kde je patrný určitý trend zlepšování finanční situace domácností. Od roku 1990 postupně ubývá lidí, kteří mají vážný problém vyjít s rodinným rozpočtem (s příjmy vycházejí obtížně nebo velmi obtížně) a pomalu narůstá podíl těch, kteří s rodinnými příjmy hospodaří snadno (nejčastěji „spíše snadno“).

Pramen: STEM, Ekonomická očekávání 1990-1998, Trendy 1999-2007

Hospodaření s rodinnými příjmy hodnotí zhruba stejně lidé na venkově i ve městech. Menší, než by se dalo očekávat, jsou i některé rozdíly podmíněné věkem. Od průměru celé populace se zřetelně odlišuje pouze mladší střední generace (30–44 let), která má s využíváním rodinných příjmů relativně nejmenší problémy (53 % vychází s příjmy snadno). Za pozornost stojí, že nejstarší věkové skupiny nad 60 let hodnotí příjmovou situaci svých domácností jen o něco málo hůře, než odpovídá průměru všech obyvatel (potíže pociťuje 67 % lidí v tomto věku, v celé populaci 61 %).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
domácnosti, ekonomická situace