Naše zjištění
24. 2. 2009

Předsednictví EU – nedůležitější úkol vlády pro rok 2009?

Většina lidí (72 %) se domnívá, že jedním z nejdůležitějších úkolů vlády pro rok 2009 je úspěšné zvládnutí předsednictví EU. Lidé, kteří našemu předsednictví přisuzují takovýto význam, současně i častěji se zájmem sledují informace o jeho průběhu. Výjimku tvoří příznivci KDU-ČSL a SZ.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2009

ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ  PŘEDSEDNICTVÍ EVROPSKÉ UNIE POVAŽUJE VÝRAZNÁ VĚTŠINA LIDÍ ZA JEDEN Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ÚKOLŮ VLÁDY PRO ROK 2009

Většina lidí (72 %) se domnívá, že jedním z nejdůležitějších úkolů vlády pro rok 2009 je úspěšné zvládnutí předsednictví EU. Lidé, kteří našemu předsednictví přisuzují takovýto význam, současně i častěji se zájmem sledují informace o jeho průběhu. Výjimku tvoří příznivci KDU-ČSL a SZ. Ti sice předsednictví Evropské unii přisuzují významný vliv, ale o jeho průběh se zase až tolik nezajímají (v porovnání s ostatními občany). Informovanost české veřejnosti o našem předsednictví EU se nicméně za uplynulý měsíc celkově zvýšila, a to o 13 procentních bodů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. 1. – 6. 2. 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1263 respondentů.

Počínaje lednem 2009 se Česká republika stala předsednickou zemí Evropské unie. Společnost STEM se proto zajímala o míru informovanosti české veřejnosti o našem předsednictví, o zájem o práci českých politiků v EU a důležitost, kterou této události lidé přikládají.

Výsledky výzkumu ukazují, že téměř tři čtvrtiny občanů ČR (72 %) považují úspěšné zvládnutí předsednictví Evropské unie za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády pro rok 2009. Obdobné výsledky (74 %) jsme zjistili i v lednovém výzkumu a zdá se, že se tak jedná o relativně pevně zakotvené přesvědčení české veřejnosti.

"Považujete úspěšné zvládnutí předsednictví Evropské unie za jeden z nejdůležitějších úkolů vlády v roce 2009?"

Pramen: STEM, Trendy 02/2009, 1263 respondentů starších 18 let

Informace o práci českých politiků k předsednictví Evropské unie sleduje se zájmem 48 % lidí, přičemž pouze 37 % občanů hodnotí svou informovanost o průběhu českého předsednictví jako dostatečnou. Velice podobnou otázku jsme pokládali i v lednovém výzkumu („Řekl(a) byste, že o přípravě českého předsednictví Evropské unii máte dostatek informací?“), kdy podíl informovaných lidí dosáhl 24 %. Informovanost občanů o průběhu českého předsednictví tak za uplynulý měsíc vzrostla přibližně o 13 procentních bodů.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, předsednictví