Naše zjištění
28. 5. 2007

Podpora ekologických opatření EU

Drtivá většina Čechů, kolem 90 %, podporuje zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, povinnost čistit odpadní vody a omezení provozu dopravních prostředků nesplňujících přísné emisní evropské normy.

Informace z výzkumu STEM Trendy 5/2007

 

 


ČEŠI PODPORUJÍ EKOLOGICKÁ OPATŘENÍ EVROPSKÉ UNIE


Drtivá většina Čechů, kolem 90 %, podporuje zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, povinnost čistit odpadní vody a omezení provozu dopravních prostředků nesplňujících přísné emisní evropské normy.

 

 

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. května 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

 

 


Česká republika se zavázala, že jako členský stát Evropské unie se bude aktivně podílet na opatřeních, jimiž se Evropská unie snaží zlepšit stav životního prostředí. V průzkumu byly testovány tři z těchto společných opatření zemí Evropské unie – zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, omezení provozu dopravních prostředků, které nesplňují přísné emisní normy EU a povinnost čistit odpadní vody – a ukázalo se, že je lidé u nás v drtivé většině podporují, i když jejich realizace ponese s sebou také finanční náklady.


 

 

 

Pramen: STEM, Trendy 5/2007, 1219 respondentů starších 18 let

 

 


Při tak obrovské podpoře je obtížné hledat skupinky lidí, které by se od ostatních výrazně odlišovaly zřetelně vyšší mírou nesouhlasu s předloženými opatřeními. Rozdíly mezi některými skupinami jsou spíše v rozhodnosti, s jakou k opatřením přistupují (podíl hlasů „určitě ano“ / „spíše ano“) než v celkové míře souhlasu.


Poněkud opatrnější jsou k realizaci navržených opatření v oblasti životního prostředí logicky lidé, kteří Evropské unii nedůvěřují, a také obyvatelé malých obcí, na které opatření mohou nejcitelněji finančně dopadnout (výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací, častější používání starých dopravních prostředků apod.).


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
ekologie, Evropská unie