Naše zjištění
24. 5. 2012

Pocit národní hrdosti slábne

Pocit národní hrdosti slábne. Od března 2011 se podíl obyvatel naší země, kteří jsou pyšní na to, že jsou občany České republiky, snížil ze 76 % na 61 %. Jedinou skupinou populace, kde k oslabení pocitu národní hrdosti nedošlo, jsou lidé, kteří jsou spokojeni s politickou situací. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012 VYDÁNO DNE 24. 5.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012

VYDÁNO DNE 24. 5. 2012

ZA POSLEDNÍ ROK VÝRAZNĚ UBYLO LIDÍ, KTEŘÍ JSOU PYŠNÍ NA TO,
ŽE JSOU OBČANY NAŠÍ REPUBLIKY.

Pocit národní hrdosti slábne. Od března 2011 se podíl obyvatel naší země, kteří jsou pyšní na to, že jsou občany České republiky, snížil ze 76 % na 61 %. Jedinou skupinou populace, kde k oslabení pocitu národní hrdosti nedošlo, jsou lidé, kteří jsou spokojeni s politickou situací.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. 4. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

Pouze pětina českých občanů je jednoznačně pyšná na to, že jsou občany této země, další zhruba dvě pětiny jsou na české občanství pyšné „spíše“. Desetina lidí naproti tomu odpovídá, že „určitě není pyšná“ na to, že jsou občany ČR.

„Jste pyšný(á) na to, že jste občanem České republiky?“

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
hrdost, národ