Naše zjištění
24. 10. 2012

Pocit chudoby mezi občany ČR

Svou rodinu za „chudou“ aktuálně označuje 42 % občanů ČR, v tom 10 % je o chudobě své rodiny přesvědčeno zcela určitě. Oproti stejnému období minulého roku jde o nepatrný nárůst, který však nepřesáhl nejvyšší naměřené hodnoty v minulosti. Pocit chudoby zesílil zejména mezi občany se základním vzděláním a mezi mladými lidmi do 29 let. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011VYDÁNO DNE 24. 10.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011

VYDÁNO DNE 24. 10. 2012

POCIT CHUDOBY MEZI OBČANY ČR OD LOŇSKA MÍRNĚ ZESÍLIL

Svou rodinu za „chudou“ aktuálně označuje 42 % občanů ČR, v tom 10 % je o chudobě své rodiny přesvědčeno zcela určitě. Oproti stejnému období minulého roku jde o nepatrný nárůst, který však nepřesáhl nejvyšší naměřené hodnoty v minulosti. Pocit chudoby zesílil zejména mezi občany se základním vzděláním a mezi mladými lidmi do 29 let.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 24. září až 2. října 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1061 respondentů.

Ve výzkumu STEM na přelomu září a října svou rodinu jako „chudou“ označily dvě pětiny dotázaných občanů. Ke skutečnému rozšíření chudoby se přitom přibližuje podíl těch, kteří zvolili odpověď „určitě ano“. Odpovědi „spíše ano“ pak svědčí spíše o subjektivním pocitu materiální deprivace.

„Máte pocit, že jste chudá rodina?“

Pramen: STEM, Trendy 10/2012, 1061 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
chudoba, občané, pocit, rodina