Naše zjištění
23. 4. 2013

Plní vláda své programové cíle?

Podle většiny veřejnosti koaliční vláda nenaplňuje své programové prohlášení ve smyslu vlády rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a vlády boje proti korupci. Snahu odpovědně hospodařit uznává třetina lidí, další dva programové cíle pětina. Přesto je toto hodnocení lepší než před rokem.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 23. 4. 2013

PLNÍ VLÁDA SVÉ PROGRAMOVÉ CÍLE? PODLE MÍNĚNÍ VĚTŠINY LIDÍ SE JÍ TO PŘÍLIŠ NEDAŘÍ.

Podle většiny veřejnosti koaliční vláda nenaplňuje své programové prohlášení ve smyslu vlády rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a vlády boje proti korupci. Snahu odpovědně hospodařit uznává třetina lidí, další dva programové cíle pětina. Přesto je toto hodnocení lepší než před rokem. Ve zbytku volebního období by se podle mínění poloviny lidí měla vláda soustředit na odpovědné hospodaření se státními penězi, třetina by dala přednost boji s korupcí a pětina posílení právního státu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-9. dubna 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

Vláda Petra Nečase se ve svém programovém prohlášení označila za vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a vládu boje proti korupci. Podle aktuálního průzkumu třetina občanů Nečasovu vládu považuje za vládu rozpočtové odpovědnosti a asi pětina souhlasí s tím, že jde o vládu práva a o vládu boje proti korupci.

„Současná vláda se ve svém programovém prohlášení označila za vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci.

Je po více než dvou a půl letech své činnosti podle

Vás současná koaliční vláda:“(bez odpovědí „nevím“)

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
cíle, program, vláda