Naše zjištění
3. 12. 2010

Nezaměstnanost

Výrazná většina občanů ČR (69 %) považuje za povinnost státu zajistit práci každému, kdo chce pracovat. Většina lidí (62 %) však zároveň hodnotí určitou míru nezaměstnanosti jako pozitivní, protože vede k větší úctě k práci. Téměř dvě pětiny respondentů (37 %) si myslí, že je třeba se nezaměstnanosti bránit i za cenu zachování mnoha zbytečných pracovních míst.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010

VYDÁNO DNE 3.12.2010

PODLE VĚTŠINY LIDÍ BY STÁT MĚL ZAJISTIT PRÁCI KAŽDÉMU, ALE NE ZA CENU ZACHOVÁVÁNÍ ZBYTEČNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Výrazná většina občanů ČR (69 %) považuje za povinnost státu zajistit práci každému, kdo chce pracovat. Většina lidí (62 %) však zároveň hodnotí určitou míru nezaměstnanosti jako pozitivní, protože vede k větší úctě k práci. Téměř dvě pětiny respondentů (37 %) si myslí, že je třeba se nezaměstnanosti bránit i za cenu zachování mnoha zbytečných pracovních míst. V české populaci jsou však také bezmála dvě pětiny (37 %) těch, kteří považují většinu nezaměstnaných za lidi bez skutečného zájmu o práci.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. 11. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1255 respondentů.

Česká veřejnost je poměrně jednoznačně přesvědčena o tom, že k povinnostem státu patří zajistit práci každému, kdo pracovat chce. V listopadovém výzkumu STEM tento názor vyjádřilo 69 % občanů ČR. Lidé tuto povinnost státu připisují bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci nebo aktuální míru nezaměstnanosti, tento postoj se v čase nemění.

Na druhou stranu si třípětinová většina veřejnosti (62 %) myslí, že určitá míra nezaměstnanosti je v pořádku, protože lidé si pak více váží práce. V první polovině devadesátých let s tímto názorem souhlasil ještě vyšší podíl populace (82 %). Ovšem se změnami na trhu práce postupně došlo k jistému poklesu. Od roku 2004 se již podíl lidí hodnotících určitou míru nezaměstnanosti jako pozitivní jev téměř nemění, dosahuje zhruba tří pětin.

„Myslíte si, že stát by měl mít povinnost zajistit práci každému, kdo chce pracovat?“

Pramen: STEM, Trendy 11/2010, 1255 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost