Naše zjištění
5. 8. 2002

Nejlepší volební kampaň: jednoznačně ČSSD

Letošní přehlídka umění volebních štábů měla jednoznačného premianta: sociální demokracii. Její kampaň působila uceleně, výrazně, oslovila okruh lidí, kteří dávali najevo své alespoň částečné sympatie k ČSSD. Kampaň Lidového domu ocenili i „méně straničtí“ stoupenci ostatních stran, v hodnocení voličů Koalice ČSSD dokonce zvítězila. Za nejlepší ji také považují „neutrálové“ – nevoliči a lidé, kteří volili některou z menších stran.

Informace z výzkumu Trendy 6/2002

Nejlepší volební kampaň: jednoznačně ČSSD

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19.-24. června 2002, tedy krátce po volbách do Poslanecké sněmovny. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1609 občanů.

Hodnocení volební kampaně je vždycky ovlivněno tím, jak volby dopadly, a většina občanů nedokáže (přestože jsou k tomu nabádáni) posuzovat nestranně a chválí „tu svou stranu“. Přesto hodnocení populace jako celku dává poměrně jasný obraz o tom, která kampaň na veřejnost zapůsobila a která prošla bez odezvy.

Letošní přehlídka umění volebních štábů měla jednoznačného premianta: sociální demokracii. Její kampaň působila uceleně, výrazně, oslovila okruh lidí, kteří dávali najevo své alespoň částečné sympatie k ČSSD. Kampaň Lidového domu ocenili i „méně straničtí“ stoupenci ostatních stran, v hodnocení voličů Koalice ČSSD dokonce zvítězila. Za nejlepší ji také považují „neutrálové“ – nevoliči a lidé, kteří volili některou z menších stran.

Ostatní hlavní aspiranti na poslanecké mandáty se svou kampaní neuspěli. Porovnáme-li podíly „nejlepších kampaní“ s volebním ziskem, nejvíce se propadlo hodnocení volební kampaně Koalice. Důvodem může být i to, že byla „dvojcestná“, a že některým stoupencům KDU-ČSL nebo US se tato formálně společná a zároveň nekonzistentní kampaň nelíbila.

Z kampaní menších volebních stran žádná výrazně nezaujala. Akce Strany zelených a sdružení nezávislých, dvou nejúspěšnějších malých stran, lidé téměř nezaregistrovali, spíše si povšimli recesistické Balbínovy poetické strany, jejíž kampaň jedno procento lidí označilo dokonce za nejlepší.

Značná část lidí, zhruba pětina, se ke kampaním politických stran nedokázala vyjádřit, a dalších 6 % dotázaných přímo uvedlo, že je nezaujala žádná z kampaní.

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

O naprosté převaze kampaně ČSSD svědčí i „redukované“ pořadí, které zachycuje poslední graf. V něm byly z hodnocení vždy vyloučeni voliči jedné ze čtyř velkých stran. Kampaň ČSSD byla nejlépe hodnocena ze všech i tehdy, jestliže kampaně hodnotili všichni kromě voličů ČSSD, zatímco ostatní tři strany bez podpory vlastních voličů zcela propadly. Například ze všech lidí, kteří nevolili ODS, uvedlo kampaň ODS jako nejlepší jen necelých 10 %.

    Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ČSSD, politické strany, volby