Naše zjištění
16. 1. 2007

Nejlepší varianta? Předčasné volby

Pět variant nové vlády projednávali od loňských červnových parlamentních voleb představitelé politických stran. Kterou z těchto pěti sestav by si vybrali voliči? Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2007 Nejlepší varianta? Předčasné volby.   Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. prosince 2006 –
5. ledna 2007.

Informace z výzkumu STEM Trendy 1/2007

Nejlepší varianta? Předčasné volby.

 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. prosince 2006 –
5. ledna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

Pět variant nové vlády projednávali od loňských červnových parlamentních voleb představitelé politických stran. Kterou z těchto pěti sestav by si vybrali voliči?

Pokud by měli právo určit jen jedinou z nich, největší část, skoro třetina by dala přednost té,
o jejímž osudu budou poslanci rozhodovat tento pátek 19. ledna. Všechny další varianty mají podporu řádově desetiny populace a více než pětina lidí si z nabídky pěti vládních seskupení nevybrala žádné.

Pramen: STEM, Trendy 1/2007, 1272 respondentů

Trojkoalici ODS, KDU-ČSL a Strany zelených považuje za nejlepší z pěti navržených řešení více než polovina sympatizantů ODS, další pětina z nich by raději viděla ve vládních křeslech pouze představitele občanských demokratů. Zhruba stejně silnou podporu má druhý Topolánkův pokus mezi stoupenci Strany zelených, pro které představuje jedinou rozumnou alternativu čtyřkoalice, v níž by byla zastoupena navíc ČSSD. Poněkud méně vyhraněně hodnotí situaci příznivci třetí strany z Topolánkovy vlády, KDU-ČSL, mezi nimiž se objevují i hlasy pro menšinový kabinet lidovců a sociální demokracie.

Pro stoupence levicových stran je navržená vláda ODS, KDU-ČSL a SZ nepřijatelná. Sympatizanti ČSSD by nejčastěji volili z pěti předložených sestav menšinovou koalici s lidovci nebo trojkoalici ODS, sociálních demokratů a KDU-ČSL (v obou případech necelých 30 % z nich), pro komunisty by byla relativně nejvíce přijatelnou možností menšinová vláda sociálních a křesťanských demokratů. Polovina sympatizantů KSČM si však z pěti nabízených variant nevybrala žádnou.

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2007, u sympatizantů SZ, KDU-ČSL a KSČM orientační údaje

Vysoký podíl lidí, kteří si z nabízených pěti variant vůbec nedokázali vybrat, a velmi nejednoznačné názory na to, která z možností je ta nejlepší, jsou v souladu se stále silným voláním po předčasných volbách. Podíl lidí, kteří by předčasné volby považovali za potřebné, se od loňského podzimu bez ohledu na peripetie politických jednání, prakticky nemění – pro jejich uspořádání je mírně přes 60 % občanů.

„Myslíte si, že by se měly konat předčasné volby?“

  06/09 06/12 07/01
Určitě ano 25 % 29 % 28 %
Spíše ano 37 % 35 % 34 %
Spíše ne 27 % 24 % 27 %
Určitě ne 11 % 12 % 11 %

Pramen:  STEM, Trendy 2006-2007

Nejrozhodnějšími zastánci předčasných voleb jsou sympatizanti ODS, pro nové rozdání karet ve sněmovně je i většina stoupenců Strany zelených a KDU-ČSL. Z toho vyplývá i na první pohled překvapivý fakt, že pro nové volby je 74 % lidí, kteří si z pěti předložených vládních koalic vybrali tu, která je Mirkem Topolánkem nyní sněmovně předložena. Nové volby podporuje však také přes 60 % stoupenců KSČM a téměř polovina lidí, kteří by v současné době volili sociální demokracii.

 

Pramen: STEM, Trendy 1/2007

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická situace, volby