Naše zjištění
25. 3. 2011

Názory občanů na NATO a na Armádu ČR

Celková podpora našeho členství v NATO se nemění: 70 % občanů ČR souhlasí s naším členstvím v Severoatlantické alianci. Klesá ovšem podíl lidí, kteří s naším začleněním do Aliance souhlasí bezvýhradně. Většina občanů – 69 % – důvěřuje schopnostem NATO zajistit naši vnější bezpečnost. V případě Armády ČR je tato důvěra poněkud nižší, nicméně rovněž většinová (60 %).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2011

VYDÁNO DNE 25. 3. 2011

SCHOPNOSTEM NATO I ARMÁDY ČR ZAJISTIT NAŠI BEZPEČNOST VĚŘÍ VĚTŠINA OBČANŮ

Celková podpora našeho členství v NATO se nemění: 70 % občanů ČR souhlasí s naším členstvím v Severoatlantické alianci. Klesá ovšem podíl lidí, kteří s naším začleněním do Aliance souhlasí bezvýhradně. Většina občanů – 69 % – důvěřuje schopnostem NATO zajistit naši vnější bezpečnost. V případě Armády ČR je tato důvěra poněkud nižší, nicméně rovněž většinová (60 %). V posledních čtyřech letech se nezměnil postoj české veřejnosti k případnému umístění amerického radarového zařízení na našem území. Stále by asi dvě třetiny občanů (68 %) byly proti.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

Výsledky aktuálního průzkumu ukazují, že dvanáct let po vstupu České republiky do NATO souhlasí s naším členstvím v Severoatlantické alianci 70 % lidí, oponentů je 30 %.

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

Podíl obhájců a odpůrců našeho členství v NATO se v podstatě nemění od roku 2002, kdy byla Česká republika hostitelem summitu zemí Aliance. Mírný výkyv směrem nahoru jsme zaznamenali na počátku roku 2009, v době českého předsednictví EU, kdy veřejnost byla obzvlášť příznivě naladěna vůči našemu zapojení do mezinárodních struktur. Následující graf však zároveň dokládá, že v posledních dvou letech mezi obhájci našeho členství stále více převažují „vlažní“, tedy ti, kteří volí odpověď „spíše ano“. Podíl odpovědí „určitě ano“ je v posledním výzkumu vůbec nejmenší.

Pramen: STEM, Trendy 1998-2011, z dat do března 2002 včetně byli vyloučeni respondenti, kteří uvedli „nevím“ (jejich podíly se pohybovaly v rozmezí 5-12 %)

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
armáda, NATO