Naše zjištění
6. 12. 2006

Názory na přijetí eura

Jedním z problémů, o nichž se v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii v poslední době stále diskutuje, je přijetí společné evropské měny, eura, v naší zemi. Podle původních představ měla Česká republika splnit kritéria Unie a přijmout euro v roce 2010, v současnosti je však tento termín silně zpochybňován, ba je označován za nereálný.

Informace z výzkumu STEM Trendy 11/2006

Euro přijmeme později? Nevadí, říkají občané.

 
Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. listopadu 2006. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1554 respondentů.

V některých otázkách bylo využito rovněž výsledků z rozsáhlých šetření konsorcia STEGA (STEM & Ivan Gabal), která se uskutečnila v roce 2006.

Jedním z problémů, o nichž se v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii v poslední době stále diskutuje, je přijetí společné evropské měny, eura, v naší zemi. Podle původních představ měla Česká republika splnit kritéria Unie a přijmout euro v roce 2010, v současnosti je však tento termín silně zpochybňován, ba je označován za nereálný.

Ani tyto zprávy však zájem o dění spojené s přípravami České republiky na zavedení eura nezvýšily. O přípravy našeho státu na společnou evropskou měnu se zajímá necelá polovina lidí, pouhá desetina dospělé české populace však skutečně intenzivně.

 

Pramen: STEGA, Komunikace o evropských záležitostech 1/2006 – 6/2006, STEM, Trendy 11/2006

Nadprůměrný zájem o přípravy našeho státu na euro projevují lidé s vysokoškolským vzděláním (dvě třetiny z nich) a stoupenci ODS (54 %), obecně pak lidé, kteří považují současný režim za mnohem lepší než předlistopadový (55 % z nich), a ti, kteří jsou celkově spokojeni s naším členstvím v Evropské unii (53 %).

Podpora zavedení společné evropské měny je u nás v posledním roce stabilní, pro přijetí eura je necelá polovina dospělých občanů. Pevných odpůrců eura je zhruba o pět procent více než lidí, kteří jsou rozhodně pro přijetí společné měny.

 

Pramen: STEGA, Komunikace o evropských záležitostech 12/2005 – 6/2006, STEM, Trendy 11/2006

Pro přijetí eura jsou především stoupenci ODS (63 %), lidé ve věku do 45 let (55 %), osoby s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním (54 %), silně proti jsou zejména sympatizanti KSČM (pouze 18 % pro) a lidé z nejstarší věkové kategorie nad 60 let (34 % pro přijetí eura).

Názor na přijetí společné evropské měny úzce souvisí s celkovým názorem na naše členství v Unii. Rozdělíme-li populaci podle těchto dvou kritérií (názoru na přijetí eura a celkové spokojenosti s naším členstvím v EU), je zhruba třetina populace nespokojena s tím, že jsme členy EU, a zároveň odmítá i euro, skoro 40 % občanů je naopak s naším členstvím v EU spokojeno a souhlasí i s přijetím společné měny. Poměrně početná je však stále i skupina osob spokojených s naším členstvím v Evropské unii, ale odmítajících přijetí společné měny v naší zemi. Blíže viz graf na následující straně.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, Evropská unie