Naše zjištění
17. 5. 2013

Nároky na programy politických stran

Naprostá většina lidí si myslí, že dobrá politická strana by měla mít jasně vymezený program a měla by na něm důsledně trvat. Přes 80 % lidí však také souhlasí s tím, že by dobrá politická strana měla být vždy schopna přizpůsobovat svůj program veřejnému mínění.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2013

VYDÁNO DNE 17. 5. 2013

PODLE VĚTŠINY LIDÍ BY DOBRÁ POLITICKÁ STRANA MĚLA TRVAT NA SVÉM PROGRAMU, ALE MĚLA BY BÝT I SCHOPNA HO PŘIZPŮSOBOVAT VEŘEJNÉMU MÍNĚNÍ.

Naprostá většina lidí si myslí, že dobrá politická strana by měla mít jasně vymezený program a měla by na něm důsledně trvat. Přes 80 % lidí však také souhlasí s tím, že by dobrá politická strana měla být vždy schopna přizpůsobovat svůj program veřejnému mínění. Relativně nejméně silný (těsně přes 70 %) je tento názor mezi stoupenci pravice, osobami s vysokoškolským vzděláním a obecně mezi lidmi, kteří jsou spokojeni s politickou situací, fungováním demokracie u nás a s činností stran jako garanta demokratické politiky. Kombinaci obou názorů, tedy jak požadavek na jasnost programu a trvání na něm, tak na flexibilitu vůči veřejnému mínění, sdílí 77 % občanů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. až 9. dubna 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1009 respondentů.

V dubnovém průzkumu položil STEM respondentům také dvě otázky, v nichž se ptal, jakou politickou stranu lidé považují za dobrou.

Není překvapením, že naprostá většina občanů (91 %) souhlasí s názorem, že by politická strana měla mít jasný program a že by měla důsledně trvat na jeho prosazování. Polovina lidí je o tom přesvědčena rozhodně.

„Souhlasíte s názorem, že dobrá politická strana musí mít především jasně vymezený program a musí na něm důsledně trvat?“

Pramen: STEM, Trendy 4/2013, 1009 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
názor veřejnosti, politické strany, program