Naše zjištění
21. 9. 2001

Mladí lidé a podnikatelé mají rádi změny a dovedou se s nimi vypořádat

V zářijovém průzkumu položil STEM občanům také otázku, kterou zjišťoval jejich vztah ke změnám a tedy nepřímo i jejich přizpůsobivost v situacích, kdy k náhlým změnám dochází. Více než 60 % lidí uvedlo, že změny jim nevadí či je dokonce vyhledávají, naopak 11 % osob přiznalo, že jim změny vadí a snaží se jim vyhnout.

Informace z výzkumu Trendy 9/2001

Mladí lidé a podnikatelé mají rádi změny a dovedou se s nimi vypořádat

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. září 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1620 občanů.

V zářijovém průzkumu položil STEM občanům také otázku, kterou zjišťoval jejich vztah ke změnám a tedy nepřímo i jejich přizpůsobivost v situacích, kdy k náhlým změnám dochází. Více než 60 % lidí uvedlo, že změny jim nevadí či je dokonce vyhledávají, naopak 11 % osob přiznalo, že jim změny vadí a snaží se jim vyhnout.

„Řekl(a) byste o sobě, že jste člověk, který:“

Vítá změny, je jim otevřený a sám rád věci mění 25 %
Změny mu nevadí, ale nevyhledává je 38 %
Změny nemá moc v lásce, ale je schopen je koneckonců přijmout 26 %
Změny mu obecně vadí, raději má svůj klid, nerad mění své zvyky 11 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Změny vítají především mladí lidé (studenti, věková skupina do 29 let) a podnikatelé. Vysoká tolerance (změny sice nevyhledávají, ale nevadí jim) je typická pro osoby s vyšším vzděláním (maturita, vysoká škola) a lze říci, že i pro „obyčejného“ zaměstnance. Velmi dobře připraveni ke změnám jsou také obyvatelé velkých měst, kteří s nimi zřejmě přicházejí mnohem častěji do kontaktu než lidé žijící i v sídlech jen o málo menších.

V protikladu proti těmto skupinám jsou lidé starší, zejména pak generace ve věku nad 60 let, z nichž plných 30 % přiznává, že se těžko se změnami dokáže vypořádat a další třetina má změny přinejmenším nerada.

Mezi muži a ženami jsou zcela zanedbatelné rozdíly.

Schopnost přizpůsobit se změnám se projevuje také na názorech lidí k situacím a událostem, které takové změny v životě navozují. Typickým příkladem je předpokládaný vstup do Evropské unie. Z lidí, kteří změny vítají, by v referendu hlasovalo pro vstup do Evropské unie 83 %, zatímco ze skupiny lidí, kteří změny „nemají moc v lásce“ jen necelá polovina (46 %) a z osob, kterým změny vadí a vyhýbají se jim, pouhých 19 %.

          Pramen: STEM, Trendy 9/2001

          Pramen: STEM, Trendy 9/2001

          Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Pramen: STEM, Trendy 9/2001, do „stotisícových“ měst řazeny mj. Olomouc, Liberec, Ústí n.L., Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, obavy, vývoj společnosti