Naše zjištění
21. 3. 2017

Mladí lidé a integrace Evropy

Reprezentativní výzkum mezi 3000 respondentů ve věku 15-24 let proběhl od 30. ledna do 13. února 2017. Financovala ho Bertelsmannova nadace a provedla agentura Kantar Public v šesti zemích: Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. V každé zemi bylo metodou CAWI (Computer Assisted Web Interviews) dotázáno 500 respondentů na základě kvótního výběru.

Reprezentativní výzkum mezi 3000 respondentů ve věku 15-24 let proběhl od 30. ledna do 13. února 2017. Financovala ho Bertelsmannova nadace a provedla agentura Kantar Public v šesti zemích: Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko. V každé zemi bylo metodou CAWI (Computer Assisted Web Interviews) dotázáno 500 respondentů na základě kvótního výběru.

Jak vlastně uvažují o integraci Evropy mladí lidé? V těchto dnech připomínáme 60 let od podpisu Římské smlouvy. Při této příležitosti budou zveřejňovány výsledky sociologického výzkumu, které ukazují, jak vlastně mladí vnímají budoucnost. Výzkum, který financovala nadace Bertelsmann Stiftung, proběhl v šesti zemích.

Na prvním místě přináší Evropská unie mladým mír a svobodu. Ukazuje to reprezentativní výzkum, který ve věkové kategorii 15-24 let proběhl v České republice, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku.

Jako pozitivní hodnotí členství v EU celkem 77% respondentů. Mezi zeměmi mají nejpozitivnější pohled na integraci Evropy mladí Němci (87%). Jako druzí v pořadí se umístili Maďaři (79%), potom Rakušané (77%), Poláci (76%) a Češi (73%). Nejméně nadšení projevují s malým rozdílem mladí Slováci (70%).

Pro mladé je největší výhodou evropské integrace uchovat mír mezi národy Evropy (78%), přičemž to platí především u Rakouska a Německa. Jako druhou výhodu uvádějí možnost usadit se a pracovat v jiné zemi EU (66%), což platí především pro Poláky (72%). A také možnost studovat v jiné zemi EU (62%), kde vedou Maďaři (65%). Vysoce se také hodnotí snaha EU zabránit změnám klimatu (60%), což platí především pro mladé Němce (70%). Neexistenci kontrol na hranicích Schengenu oceňuje nadpoloviční většina (53%), přičemž přesun prostředků z EU rozpočtu méně rozvinutým členským zemím vidí jako výhodu 45% všech dotázaných. Výrazně častěji přesuny EU financí považují za výhodu mladí Poláci (58%).

Mladí lidé jsou toho názoru, že jejich země má nejen v EU zůstat, ale také ji reformovat. Nejsilnější hlasy pro setrvání v EU a pro její reformu zaznívají od mladých z Německa (77%) a z Rakouska (71%), na opačném konci stojí Česká republika (60%).

Naopak největším problémem pro významnou většinu mladých je islámský fundamentalismus a terorismus (celkem 74%), přičemž největší obavy z terorismu mají mladí lidé v Polsku (83%), kde existuje také nejvíce obav z migrace (79%). Naopak například pro mladé Němce je sice terorismus také největší problém (64%), ale znečištění životního prostředí a klimatické změny v Německu vnímají mladí rovněž silně – a to nejvýrazněji ze sledovaných zemí (na úrovni 63%), podobně jako se znepokojením sledují růst nacionalismu a xenofobie (60%).

21. března 2017

Sdílet

My a svět
Evropa, integrace, integrace Evropy, mladí