Naše zjištění
28. 12. 2011

Majetek církví

Třetina občanů se domnívá, že by se církvím měl vrátit jejich bývalý majetek. Tento podíl se v posledních dvou letech nemění a souvisí především s názorem české veřejnosti na užitečnost církví. Z lidí, kteří nepovažují církve za užitečné, by jim majetek vrátila jen nepatrná část. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011 VYDÁNO DNE 28. 12.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 28. 12. 2011

VE VEŘEJNOSTI PŘEVLÁDÁ NÁZOR, ŽE MAJETEK BY SE CÍRKVÍM VRACET NEMĚL.

Třetina občanů se domnívá, že by se církvím měl vrátit jejich bývalý majetek. Tento podíl se v posledních dvou letech nemění a souvisí především s  názorem české veřejnosti na užitečnost církví. Z lidí, kteří nepovažují církve za užitečné, by jim majetek vrátila jen nepatrná část.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Nová ministryně kultury Alena Hanáková formulovala jako prioritu svého úřadu dořešení majetkového vyrovnání s církvemi. Z výsledků výzkumu STEM vyplývá, že asi třetina (31 %) občanů si v současnosti myslí, že by se církvím měl vrátit bývalý majetek.

Pramen: STEM, Trendy 12/2011, 1227 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
religiozita