Naše zjištění
25. 9. 2013

Korupční kauza

Důvěra občanů ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení není zvlášť vysoká, vyjadřuje ji 40 % občanů. Výrazně více je těch, kteří důvěřují jmenovitě vrchnímu státnímu zástupci Ivo Ištvanovi (66 %).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2013

VYDÁNO DNE 25. 9. 2013

TRAFIKY PRO BÝVALÉ POSLANCE JSOU FORMOU TRESTNĚ STÍHATELNÉ KORUPCE, TA VŠAK NEBUDE PROKÁZÁNA A JEJÍ PROTAGONISTÉ NEBUDOU ODSOUZENI – TAKOVÝ JE NEJČASTĚJŠÍ NÁZOR V ČESKÉ VEŘEJNOSTI

Důvěra občanů ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení není zvlášť vysoká, vyjadřuje ji 40 % občanů. Výrazně více je těch, kteří důvěřují jmenovitě vrchnímu státnímu zástupci Ivo Ištvanovi (66 %). Kauzu složení mandátů poslanců Šnajdra, Tluchoře a Fuksy a zákulisní jednání o jejich uplatnění v orgánech státních firem, kterou Ištvan odstartoval, považuje za trestně stíhatelnou korupci naprostá většina občanů (81 %), podstatně méně (38 %) je ovšem těch, kteří si myslí, že korupční jednání bude prokázáno a obvinění budou odsouzeni. Rozdílné názory stoupenců stran na jednání protagonistů kauzy svědčí o tom, že hodnocení je výrazně ovlivněno vztahem k bývalé vládní koalici.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. srpna až 8. září 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1093  respondentů.

Výsledky průzkumu ukazují, že důvěra občanů ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení za poslední dva roky mírně stoupla. Zatímco v polovině roku 2011 jim důvěřovalo 35 % lidí, nyní je to 40 %.

„Máte důvěru ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení?“ (%)

 

Pramen: STEM, Trendy 6/2011, 9/2013

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
důvěra, korupce, korupční kauza, veřejnost