Naše zjištění
24. 9. 2013

Korupce

Naprostá většina občanů je přesvědčena, že korupce politiků je vážným problémem naší země. Tento pocit se v posledních letech stupňuje, stejně tak přibývá i lidí, podle nichž je většina státních úředníků podplatitelná (na současných 85 %). Tři čtvrtiny lidí soudí, že úroveň korupce politiků a státních úředníků u nás překračuje míru obvyklou pro západoevropské země.

Tisková informace z výzkumu STEM Trendy 9/2013

Vydáno dne 24. 9. 2013

KORUPCE: PROBLÉM TRVÁ, ALE ZAČÍNÁ SE ÚČINNĚ ŘEŠIT.

Naprostá většina občanů je přesvědčena, že korupce politiků je vážným problémem naší země. Tento pocit se v posledních letech stupňuje, stejně tak přibývá i lidí, podle nichž je většina státních úředníků podplatitelná (na současných 85 %). Tři čtvrtiny lidí soudí, že úroveň korupce politiků a státních úředníků u nás překračuje míru obvyklou pro západoevropské země. Výrazně však přibylo lidí (z 27 % na konci roku 2011 na současných 51 %), podle nichž bylo při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce dosaženo v poslední době jistého pokroku.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. srpna až 8. září 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1093 respondentů.

Korupce je jedním z nejsilnějších témat současné předvolební kampaně, ale není to problém nový. Korupci politiků vnímá jako vážný problém naší země drtivá většina obyvatel již řadu let. Intenzita tohoto názoru se však stupňuje – nyní je 80 % občanů o závažnosti tohoto problému přesvědčeno „určitě“.

Pramen: STEM, Trendy 2006-2013, v r. 2011 „jedním z největších problémů“

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, problém