Naše zjištění
20. 4. 2007

Jak dál s Evropskou ústavou?

Tři pětiny našich občanů si myslí, že právní dokument typu Evropské ústavy není pro činnost Evropské unie nutný, polovina lidí se nicméně přimlouvá za zpracování nového, skromnějšího a méně ambiciózního návrhu, než byla první verze Evropské ústavy. Představa, že by se měl opět schvalovat původní dokument, má velmi slabou podporu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2007

JAK DÁL S EVROPSKOU ÚSTAVOU?

Tři pětiny našich občanů si myslí, že právní dokument typu Evropské ústavy není pro činnost Evropské unie nutný, polovina lidí se nicméně přimlouvá za zpracování nového, skromnějšího a méně ambiciózního návrhu, než byla první verze Evropské ústavy. Představa, že by se měl opět schvalovat původní dokument, má velmi slabou podporu.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. dubna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1191 respondentů. V některých otázkách bylo využito rovněž výsledků z rozsáhlých šetření konsorcia STEGA (STEM & Ivan Gabal), které se uskutečnily v roce 2006, a konsorcií FASTEGA a STEGA z druhého pololetí roku 2005.

Na jaře roku 2005 odmítli občané Francie a Nizozemska v referendu Evropskou ústavu. Od té doby řeší evropští politici otázku, jak postupovat dál – zda pokračovat ve schvalování původního dokumentu nebo zda vytvořit dokument nový – a diskutují i o tom, zda Evropská unie vůbec takový dokument potřebuje. Češi jsou v této otázce stále mírnými skeptiky.

 

Prameny: STEM, Česká veřejnost a Evropská unie, 7/2005, 1672 respondentů,

FASTEGA, Postoje k Evropské unii, 2005/10, 3065 respondentů,

STEGA, Komunikace o evropských záležitostech V., 2/2006, 1652 respondentů,

Komunikace o evropských záležitostech VIII., 5/2006, 1638 respondentů, STEM, Trendy 4/2007

Mírně zamítavý postoj k nezbytnosti základního evropského dokumentu typu Evropské ústavy je shodný pro všechny větší sociodemografické skupiny a podstatně se v něm neliší ani stoupenci pěti nejsilnějších politických stran. Nejvíce jsou nakloněni přijetí Evropské ústavy příznivci KDU-ČSL (polovina), nejméně sympatizanti KSČM (37 %).

Názory na nezbytnost Evropské ústavy jsou samozřejmě silně ovlivněny tím, co si lidé celkově o Evropské unii myslí, zda jsou spokojeni s naším členstvím v tomto společenství a zda se domnívají, že se Evropská unie ubírá správným směrem. Mezi lidmi, kteří nejsou s naším členstvím v Unii spokojeni, a mezi těmi, kteří si myslí, že EU se vyvíjí špatným směrem, výrazně převažuje názor, že dokument typu Evropské ústavy není nutný.

Textové pole: Podle spokojenosti s členstvím v EU a názoru na směr vývoje EU 

Pramen: STEM, Trendy 4/2007, 1191 respondentů starších 18 let

Poté, kdy byla Evropská ústava zamítnuta v referendech ve Francii a v Nizozemsku, se začalo také debatovat o náhradě původního dokumentu jiným, méně podrobným a srozumitelnějším. Tato možnost se jeví jako nejlepší pokračování v současné situaci polovině našich občanů, zatímco pokračovat v procesu schvalování původního dokumentu dalšími členskými státy EU chce jen 14 % lidí, méně než před rokem. Více než třetina našich občanů doporučuje  Evropskou ústavou se už vůbec nezabývat.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie