Naše zjištění
30. 1. 2007

Hospodářská situace státu

Společnost STEM ve svých výzkumech dlouhodobě sleduje názory obyvatel na současnou hospodářskou situaci a na budoucí ekonomický vývoj naší země. Nejinak tomu bylo na počátku ledna 2007. Z výsledků výzkumu vyplývá, že úvahy o dalším ekonomickém vývoji vyvolávají v lidech spíše pocity nejistoty. Budoucího vývoje naší ekonomiky se obávají tři pětiny občanů, výrazné obavy přitom má bezmála pětina veřejnosti.

Informace z výzkumu Trendy 1/2007

 

Přestože se ekonomika ČR zlepšuje, přetrvávají u lidí pocity nejistoty

 Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 27. prosince 2006 – 5. ledna 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1272 respondentů.

 


Společnost STEM ve svých výzkumech dlouhodobě sleduje názory obyvatel na současnou hospodářskou situaci a na budoucí ekonomický vývoj naší země. Nejinak tomu bylo na počátku ledna 2007. Z výsledků výzkumu vyplývá, že úvahy o dalším ekonomickém vývoji vyvolávají v lidech spíše pocity nejistoty. Budoucího vývoje naší ekonomiky se obávají tři pětiny občanů, výrazné obavy přitom má bezmála pětina veřejnosti. Nezanedbatelných 40 % veřejnosti však obavy z budoucího vývoje národního hospodářství nemá.

„Díváte-li se do blízké budoucnosti, máte z ekonomického vývoje obavy,
máte pocit nejistoty?“

  

 

Pramen: STEM, Trendy 2007/1, 1272 respondentů

  

Při pohledu na dlouhodobý vývoj pocitů lidí ze směřování ekonomické situace našeho státu se ukazuje, že poměrně pesimistické výhledy z konce 90. let minulého století ustupují a od konce roku 2003 se očekávání našich občanů postupně začínají zlepšovat.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, stát