Naše zjištění
18. 1. 2008

Hodnocení roku 2007

Každoročně v lednu dává STEM příležitost lidem, aby zhodnotili, jaký pocit v nich převládá z roku, který právě skončil. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2008 PRO VĚTŠINU LIDÍ BYL ROK 2É07 ROKEM ÚSPĚŠNÝM,
PŘESTO PŘIBYLO TĚCH, KTEŘÍ POCIŤUJÍ OBAVY Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 8.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2008

PRO VĚTŠINU LIDÍ BYL ROK 2É07 ROKEM ÚSPĚŠNÝM,
PŘESTO PŘIBYLO TĚCH, KTEŘÍ POCIŤUJÍ OBAVY

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 8. ledna 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1362 respondentů.

Každoročně v lednu dává STEM příležitost lidem, aby zhodnotili, jaký pocit v nich převládá z roku, který právě skončil.

Rok 2007 přinesl mnoho změn a patrně právě ty z posledních měsíců roku se nejvíce podepsaly na odpovědích lidí. Porovnáme-li spektrum dominantních pocitů s rokem 2006, pak největší změnou je pět procentních bodů navíc pro skupinu lidí, u nichž převládl strach, obavy, nejistota. O tři procentní body naopak poklesly podíly těch, kteří si z roku 2007 odnesli především pocity vyrovnanosti a únavy. Ostatní změny jsou menší.

„Jaké máte převládající pocity z minulého roku? Z následujících odpovědí vyberte pouze jednu, samozřejmě tu, která nejlépe vystihuje Vaše pocity?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2008, 1326 respondentů starších 18 let

Celkově tak – poprvé po sedmi letech – převážil podíl lidí s pocity vysloveně negativními nad těmi, pro které byl uplynulý rok dobou štěstí, úspěchu, vyrovnanosti, kdy jim šlo všechno tak, jak má jít. Pro čtvrtinu lidí je stabilně – už nejméně třináct let – svět kolem nudný, šedivý, jsou unavení, nesoustředění, neklidní.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2008

Podíváme-li se na to, jaká kritéria nejvíce dělí populaci na ty „šťastné a úspěšné“ a na skupinu, v níž uplynulý rok zanechal pocit bezmoci, vzteku a strachu, je z těchto vlivů nejsilnější materiální zázemí. Lidé se solidním nebo velmi dobrým materiálním zajištěním domácnosti mají z minulého roku podstatně příznivější pocity než ti, kteří jsou zabezpečeni špatně anebo jsou vysloveně chudí.

Silným dělícím kritériem jsou logicky i věk a výše dosaženého vzdělání. Mladší a vzdělanější lidé jsou podle očekávání spokojenější, úspěšnější, šťastnější. Obtížněji interpretovatelným faktem je zjištění, že rozdíl je i mezi muži (40 % spokojených, 38 % zklamaných) a ženami (34 % spokojených, 40 % zklamaných) a mezi obyvateli různě velkých sídel. V malých obcích (do 1000 obyvatel) a středně velkých městech (20-90 tisíc obyvatel) jsou silnější pocity zklamání, v ostatních skupinách převládá spíše úspěch a spokojenost.

Nejostřejším dělícím znakem jsou ale stranické preference, v nichž sociodemografické předpoklady (věk, vzdělání, většinou i majetkové poměry) jsou násobeny politickým názorem. Extrémním rozdílem jsou stoupenci ODS (62 % spokojených, 15 % zklamaných) a KSČM (13 % spokojených, 65 % zklamaných).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
hodnocení uplynulého roku