Naše zjištění
3. 3. 2014

Důležitost voleb

Nejdůležitějšími volbami z pohledu veřejnosti jsou dlouhodobě volby komunální. Lidé však za důležité považují i volby do Parlamentu, volby prezidenta republiky a krajské volby. Výrazně méně důležité jsou podle občanů volby do Senátu a do Evropského parlamentu. Jelikož se blíží termín „evropských“ voleb, stojí za pozornost, že důležitost těchto voleb se podle veřejnosti v posledních letech postupně snižuje.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2014

VYDÁNO DNE 3. 3. 2014

 

BLÍŽÍCÍ SE VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU?

PODLE LIDÍ JSOU ZE VŠECH VOLEB NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ

A JEJICH VÝZNAM SE V ČASE POSTUPNĚ SNIŽUJE.

Nejdůležitějšími volbami z pohledu veřejnosti jsou dlouhodobě volby komunální. Lidé však za důležité považují i volby do Parlamentu, volby prezidenta republiky a krajské volby. Výrazně méně důležité jsou podle občanů volby do Senátu a do Evropského parlamentu. Jelikož se blíží termín „evropských“ voleb, stojí za pozornost, že důležitost těchto voleb se podle veřejnosti v posledních letech postupně snižuje.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5. až 12. února 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1102 respondentů.

Letos v květnu se uskuteční volby do Evropského parlamentu, proto jsme se opět občanů zeptali na to, jakou důležitost přisuzují jednotlivým typům voleb. K hodnocení byla použita pětibodová škála, kdy 1 znamenala malou důležitost a 5 největší důležitost.

Únorový výzkum STEM potvrzuje, že lidé nejčastěji za důležité považují volby do obecních zastupitelstev (téměř dvě třetiny veřejnosti jim přisoudily první nebo druhý stupeň na pětibodové stupnici důležitosti). Jen mírně méně důležitá je podle veřejnosti trojice dalších voleb: voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, voleb prezidenta republiky a voleb do krajských zastupitelstev. Naopak mnohem menší důležitost mají podle lidí volby do Senátu a do Evropského parlamentu.

„Jak jsou podle Vašeho názoru obecně důležité jednotlivé volby? Ohodnoťte, prosím, následující typy voleb pomocí pětibodové stupnice, kde 1 bod znamená, že volby jsou málo důležité, 5 bodů znamená, že volby jsou velmi důležité.“

Pramen: STEM, Trendy 2/2014, 1102 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
důležitost, volby, voliči