Naše zjištění
26. 11. 2010

Důchody a důchodový systém

Výrazná většina občanů ČR nepovažuje aktuální starobní důchody za přiměřené (71 %) a dostatečné na pokrytí základních potřeb důchodců (61 %). Většina veřejnosti se dále domnívá, že současný systém důchodového zabezpečení neumožňuje strávit lidem důstojné stáří (71 %). Aktuální výzkum ovšem ukazuje jisté oslabování kritických názorů na důchody a důchodový systém.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010

VYDÁNO DNE 26.11.2010

PŘEVAŽUJÍCÍ KRITICKÉ NÁZORY NA DŮCHODY A DŮCHODOVÝ SYSTÉM MÍRNĚ OSLABUJÍ

Výrazná většina občanů ČR nepovažuje aktuální starobní důchody za přiměřené (71 %) a dostatečné na pokrytí základních potřeb důchodců (61 %). Většina veřejnosti se dále domnívá, že současný systém důchodového zabezpečení neumožňuje strávit lidem důstojné stáří (71 %). Aktuální výzkum ovšem ukazuje jisté oslabování kritických názorů na důchody a důchodový systém.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. 11. 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1255 respondentů.

Česká veřejnost se vyznačuje spíše kritickým postojem k současnému důchodovému systému. Podle téměř tříčtvrtinové většiny občanů ČR (71 %) nejsou současné důchody vyplácené starým lidem přiměřené a systém důchodového zabezpečení neumožňuje lidem prožít důstojné stáří. Mírně nižší podíl lidí (61 %) je dokonce přesvědčen, že průměrný starobní důchod nestačí pokrýt základní potřeby důchodců.

Samotní příjemci starobních důchodů – důchodci – jsou podle očekávání ještě kritičtější: 83% důchodců považuje důchody za nepřiměřené, 80 % důchodců je přesvědčeno, že současný systém nepřináší důstojné stáří, 73 % důchodců tvrdí, že průměrný důchod není dostatečný na pokrytí základních potřeb starých lidí.

Názory na starobní důchody a důchodový systém (údaje v %)

Pramen: STEM, Trendy 11/2010, 1255 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, sociální jistoty