Naše zjištění
26. 10. 2001

Důchodová reforma: před volbami tabu?

Prosazení radikální reformy důchodového systému naráží na odpor velké části české veřejnosti.

Informace z výzkumu Trendy 9/2001

Důchodová reforma: před volbami tabu?

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.-9. září 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1620 občanů.

Do parlamentních voleb sice zbývá ještě 8 měsíců. Ale jednotlivé politické strany už připravují volební programy a chystají hesla, jimiž by ve volební kampani oslovila své potenciální voliče. Průzkum STEM, provedený na počátku září, však naznačuje, že heslo „provedeme důslednou důchodovou reformu“ se mezi nimi zřejmě neobjeví. Prosazení tak potřebné radikální reformy důchodového systému totiž naráží na odpor velké části české veřejnosti.

V programech politických stran se objevují různé záměry a cíle.

Řekněte prosím, nakolik tyto záměry a cíle Vy osobně podporujete.

  Důch.reforma – zavedení povinného individuálního spoření, zvýšení věku pro odchod do důchodu Zachování současné podoby důchodového systému včetně současného věku odchodu do důchodu
Určitě podporuji 12 % 24 %
Spíše podporuji 27 % 45 %
Spíše nepodporuji 39 % 24 %
Určitě nepodporuji 22 % 7 %

Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Reformu, která by znamenala posunutí věkové hranice pro odchod do důchodu a zavedení povinného individuální spoření, rozhodně odmítají příznivci levicových stran (KSČM, ČSSD) ale velmi silně i stoupenci KDU-ČSL a také ze stoupenců pravicových stran by tento krok uvítala jen zhruba polovina.

Kruhový graf však ukazuje, že poměrně značná část lidí nemá o „důsledné reformě důchodového systému“ příliš jasnou představu (9 % občanů odmítá reformu i zachování současného stavu), respektive verbálně je ochotna se k myšlence reformy přihlásit, ale ve skutečnosti by ráda zachovala současnou věkovou hranici pro odchod do důchodu a bojí se změny (těch je v populaci dokonce 17%). Jednoznačných stoupenců důchodové reformy je v populaci vlastně jen pětina.

        Pramen: STEM, Trendy 9/2001, 4K – lidé, kteří v otevřené otázce na volenou stranu uvádějí „čtyřkoalice“

Pramen: STEM, Trendy 9/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, politická orientace, Reforma důchodů